A sárga házban

Láttam Napoleont zokogni,
zsák-ruhában Jézus-királyt,
az élő Buddhát, őt röhögve:
éppen saját sarába vájt.
Láttam egy zubbonyban-vicsorgót,
kinek arc-rándulásai
csapdosták rám, amit ököllel
nem tudhatott rám sujtani.
Láttam négy szörnyű folyosón a
békétlen elesetteket,
kik nem birták már józan ésszel
továbbvinni az életet.
Oh, elképzeltem bonaparti,
jézusi nagy fájdalmatok:
testvéreim, a súlyt, amelytől
lerogytatok s – fölszálltatok!
De aztán irigység fogott el,
bárhogy – ledobtátok a súlyt!
A lázadó lélek, akárhogy,
de végül is fölszabadult!
De én, ki hordom, józan ésszel,
ki tudja, én mit szenvedek,
mi nyom s mi köt s, jaj, mi kisért, míg
kezet nyujtok mindenkinek?!
Gyomrom, szivem, idegem rossz már,
egy rendíthetetlen: agyam;
nincs még oly szörnyű Sárga Ház, mint
amibe én zártam magam!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]