Az őszi Tihanyból

 

1. Üres éden

Naponta átböngészem a gyümölcsöst.
Naponta nagyobb öröm, ha akad
a falomb közt, a sárgán gyérülő közt
egy ritka szem, egy árván ottmaradt –
 
abba képzelem az egész nyarat.
Ömlik a levél, aranyeső támad,
ahogy megrázom a dér-nyalta ágat.
Üres határ, kék ég, tiszta távol.
Magányos Ádámként járom e sápadt
édent, melyből legjobban te hiányzol.
 

2. Tél-elő

Nevük-sincs-már virágok nyílanak
az őszi hegyen: a nyári sereg,
az ágáló, hős, hangos, vad szinek
után a rokkantan kúszó csapat –
Didergő nőkként a hűvös szelek
karjai közt rongyosan inganak.
Mit várnak? Ki termékenyíti meg
száraz kelyhüket? Lepkék, darazsak
helyett itt holnap már hófellegek
őrült, fehér méhei rajzanak.
 

3. Fogoly

Csuklómra csatoltam naponta én is
karóra-bilincsemet: jó, megyek,
merre pórázán gyors időm vezet,
– annak enged a világmindenség is!
 
Rész voltam, bú- és gondtalan. De mégis
este felé, hogy éreztem: feléd visz
megint az út s megint elérkezett,
hogy órát, tárcát, ruhát letegyek:
be boldog voltam! Nem a világ engem:
én vittem őt megszárnyasult szivemben.
 

4. Diadal

Az arc „megromlik”? Csak elsőnek ér meg.
Az ifjúság szabvány rózsa-szerű
színei – szinfalai – mögül kilépnek,
mint zordon végkifejletben, a Lélek
szerepvivői: jő rángva a Düh,
az Irigység, a Bosszúvágy, – de nézd –
szemérmesen a Jóság is kilép
és mind az addig rejtetten, belül
érlelt erények. Mikor más halódni,
te akkor kezdesz győztesen ragyogni!
 

5. Másvilág

Kevés ez az egy élet? Rövid arra,
hogy baj, boldogság, harag, szeretet
oly „bölccsé” gyúrja konok szivemet,
hogy végül is békülten elfogadja:
nincs élete több csak egyetlenegy?
 
Kevés ez az egy életem? De hisz
mióta veled élek, át lehet
lépnem egy másikba, tiédbe is.
Szép másvilágom! Búmat felező,
minden örömöm megkétszerező!
 

6. Sokszoros szeretet

Minden örömöm megkétszerezem
azonmód, ahogy véled megfeleztem.
Óh, ostobák, kik nem kétszeresen
éltek, kik nem szerettek önfeledten,
nem osztódtok – nem csak szerelemben!
 
És ostobák mi, százszor ostobábbak,
kik nem hiszünk e szép példaadásnak,
fönnen kiáltja, csak sziveden áll, hogy
kapj egy helyett sorsot két milliárdat –
a szeretettől, mely soha el nem fogy.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]