Élő halott

Miket fejfámra írnak, esztendeim zömit már,
föld alá tapostam, java éveimet.
Jobb mivoltommal így rég sírban pihenek.
Csaló csontváz csupán, ki még nevemben itt jár? –
 
ezt kérdezem. Meg ezt: akivel belekezdtem
munkámba, akivel szereztem diadalt:
kimúlt az ifju férfi, belőlem az kihalt?
Szelleme zordonan biráskodik felettem!
 
Merész volt, lobogó! – Én „bölcs” vagyok, „lehiggadt”,
így gúnyolna s biz én – félholt kortársaimnak
szavára adok. Ő – akár a gyermekem.
…És mégis ő vezet. Mert ő döntötte el:
közös életünket föltenni mire kell
s mint kell leélni úgy, hogy érdemes legyen!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]