Tikk-takk

Elült a vendéglő zenéje.
Elült a rév, elült az út.
És lassan fölhangzott az éjbe,
ahogy a hullám partra fut.
 
Ki-kifutott a sziklagátra s újból
visszazuhant. Tikk-takkolás
lopakszik elő így a szoba-zúgból,
 
ha elpihen a ház.
Tikk-takkolt lent a tó. Hevertem,
aludtam, mélyet, jót, ahogy
csak otthon rég, amíg felettem
öreg óránk tikk-takkozott.
 
Mélyen a mély gyermekkor melegében
szunnyadtam, amíg valami
nem kezdett – hiányával éppen –
 
nyugtalanítani.
Hogy újra s újra felneszeltem.
Sötét volt. Hány óra lehet?
Mérte a tó a mérhetetlen
perceket s véges szívemet.
 
Járt az idő egykedvű zajjal
– tikk-takk –, ahogy az óra jár.
És újra elaludtam, azzal:
 
mikor fog ütni már?
S egyszerre érc-zöngésű szörnyű
kondulást ütött a – világ?
az a tikk-takkos égi ős-mű?
És újra vert, és akkorát,
 
hogy elsőül is föl az ébredt
bennem, a gyermek-döbbenet:
betelt az Idő! az Ítélet
 
végórája – elérkezett!
Aztán, no, persze hát – fölültem;
dohány, öngyujtó, hosszú slukk,
és máris helyén állt körültem
szék, asztal, ablak, tó meg út –
 
kinéztem, mélyet – mosolyogtam;
nagy éjszaka volt, fönt a hold
– az óralap, a mutatótlan! –
 
s már bántam: mégse szólt!
És gyűlt már újra a szivemben
az emberi ős szomjuság:
igazságot! belegebedjen,
belevesszen bár a világ!
 
– Te sem akarnád, szólt az addig
néma ész. S a szív: – Itt vagyunk,
tennünk kell! – Teszünk is! – Ugyan mit?!
 
Tikk-takkolunk.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]