Táncolók

Tűzhely lapjára csöppent, sziszegő,
gőzvető sok csöpp, sírva szökdelő,
pöffenj, forogj, sistergő nemzedék,
csöpög utánad, csöppen újra még!
Apád, nagyapád így sírt, sziszegett,
kapkodta lábát parazsa felett;
kijutott mindig és kijut a kín
a Duna–Tisza tűzlapályain.
Elforrt Rákóczi, Petőfi konok
korszaka, dobva hány gőzoszlopot,
vetve hány hős táncugrást fölfelé
a nagyvilág, vagy a vak ég elé!
S ha volt égető mindig itt a föld,
lett égetőbb még mindig, mint előbb,
lett az a hopp-ropp egyre szaporább,
noha nem hallasz semmi muzsikát.
Sandítsz fölfelé? Milyen kárhozat
engesztelése ez az áldozat?
És meddig tart és ki mikor apad
a tartalék, amelynek csöppje vagy?
És nincs szünet. És csöppen, hull a csepp
és végezzük a szökelléseket.
Kinek nem elég? Miért nem elég?
Egy szép táncverseny minden nemzedék.
Szíved és elméd minél hűvösebb,
lesz sistergésed annál hevesebb.
Fordított tűzpróba, istentelen;
azt égeti el, aki bűntelen!
És nincs menekvés. Futhatsz bárhová,
bevág ez a láng talpaid alá
és visszahajt, ott járd, mint ők, akik
felrugták maguk a csillagokig!
 

Zürich, 1946

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]