Gyors tavasz

Egy perc csak a tavasz minálunk.
 
Tél van s utána nyár.
Tetszik ez a havat virágra
 
cserélő gyors határ.
Tegnap didergett, ma ingujjban
 
szánt kint a földmives.
Fölötte reggel jég fütyölt és
 
délben csíz zöngedez.
Nincsen tavasz Magyarországon.
 
Nem lassu fakadás:
buja zsendülés jő azonnal,
 
szikrázás, robbanás:
lombjuk sincs és virágban állnak
 
a körte- s almafák.
Bimbók kis bombái lövelnek
 
életet – nem halált!
Dudva és búza araszonként
 
szökken, ahogy kikel.
Pihegnek szinte a vetések:
 
sietni kell.
Tegnap fejünket nyomta s mára
 
tetőtlen tág az ég.
Tornyokig lépne el az ember,
 
ahogy a faluból kilép.
Ozora hegyét járom újra;
 
mint rég, hajdanta rég,
a Sió völgy elémbe nyujtja
 
Simontornyát, Cecét.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]