Egy mellékszoborra1

Jólszabott, varrott, jólvasalt gúnyában
állt a szobor, a főalak. Alatta
– bronzból ugyancsak – a mellékalakja
egy szál nadrágban; azontúl ruhátlan.
Ez munkás volt. Öreg, de leffedt bőre
alatt inas még. Égnek állt szakálla,
ahogy ültéből fölbámult urára,
mint rokkant koldus a járókelőre.
Úgy nézett föl, mintegy az úti porból,
mint akkor világszerte gyúrni szokták
a köznép kongón „hálateli” szobrát.
Úgy ült ott, mint egy jólnevelt komondor.
Az úr, kit így a hála ércbe burkolt,
– ki is volt? Gyáros – tudós? Érdemes tán.
(Én azt tudtam csak róla, hogy Belecskán,
– Tolnaozora mellett – földesúr volt.)
Mindegy. Állt bárki ott – itt már, hiába,
e mondandónak csak mellékalakja;
az sem; hisz egy gránát úgy földrecsapta,
nem maradt helyén három porcikája.
Kapott sebet – csupasz vállába – s mintha
megingott volna a vén szolga is, de
megült; ült egyre erősödve, szinte
sebét is kiheverve napjainkra.
Utáltam a vén kovács szolga-voltát,
azaz a szolga-voltot a kovácsban.
Ó, más kovácsot láttam én, korábban,
vén volt az is bár s szóra-várva szolgált.
Szobrásza szolga-volta, e szoborban
az szegte útját – műélvezetemnek,
mely idők teltén mind igényesebb lett.
Mégis az ostromot záró napokban,
hogy megláttam – futtomban, gondban égve –
a nagy rom-tér fölött a vén kovácsot
már árván – nem visszatetszést sugárzott:
halk jóérzést gyászom mélytengerébe.
Főalakja nélkül is, egymagában
nyakát azonmód fölfelé csavarta –
Mi volt más mégis, az újszerű rajta?
– kérdeztem; később is, ha arra jártam.
Így, gazdátlanul is magasba nézett.
Úgy szegte égre aggastyán-szakállát,
mint aki messze csillagokig ellát.
Hiányával kezdett lenni egészebb.
Görnyedtsége, hogy nem nyomta csak égbolt,
a mindenséget tartotta szememben.
Ina-ereje, az az ernyedetlen,
a testetöltött emberi remény volt.
Még tört nyaka is, az a csúf alázat,
most – ellenpólus hijján – csupa dac lett.
Az egész alak, most, hogy főalak lett,
hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt.
Hanghordozása – stílusa – a régi.
Épp azzal méri, ami benne régi,
a változó idő minden egy percét.
Memnon szobránál zengőbb szavú emlék,
mely minden új nap tényét kibeszéli.
Le ne rontsátok. Hadd hirdesse fenten,
milyen mélységből inditotta sorsát
 
újra ez az ország,
a magasságot nézve, rendületlen.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]