Az építőkhöz

Állványok, frissen fölrakott falak,
 
egy városra való
cement, homok, meg tégla, meg salak
 
s még frissen csillogó
villanyhuzalok, rézdrótfonalak
 
s városnyi friss tető
s körül a még tág mezőn újra: kő,
kábel, cső, pózna s fönt-lent szerteszét
 
a nyüzsgő hangyanép,
ahogy acél- s vasköteleivel,
 
daruival és emelőivel,
foglyul ejti itt is a Gulliver-
 
természetet –
Mentünk tovább és újra telep
 
következett:
állvány megint és félben, mint a rom,
de mégse rom, mert szinte láthatón
növő beton-házvázak, könnyedek
(nem tartva még csak önnön-terhüket)
s létrák, csigák és itt is csupa-fény
 
aranydrót-szövevény,
ahogy kötözte ez is megsodort
fonalaival – mit is? – a nyomort?
ahogy kötözte gúzsba rengeteg
huzalával az ős szörnyeteget,
a szenvedést, mely itt rejtezkedett,
 
a hurokra került
 
rossz végzetet, a bűnt.
 
Repült
velünk tovább a gépkocsi. – S ti ott
tavaly seholse-volt lámpasorok,
melyek megannyi jó stafétaként
lökitek gondolat-gyorsan a fényt,
mit köttök gúzsba ti? A butaság
 
ezerfejű rémállatát?
 
Repült tovább
a gépkocsi – És ti ott, új olaj-
vezetékek s új telefon-vonal
s csillék új kötélpályái, melyek
fonalán épp oly fontos hír siet
s bekötő utak új hálózata:
mi rosszat béklyóztok le úgy, hogy a
jónak teret tágat teremtetek?
Mert kettős mind a jóirányu tett:
épít, ha ront s fordítva. Szíkbe vájt
csatorna, mit fogsz le? Feleld: halált.
S mit szabadítsz föl? Azt, amit
orvos, ha gyógyít, tanár, ha tanít:
 
az életet.
Hogy föllélekzik, vasuti sinek,
sok messzi föld ha át ti kötitek
vasláncotokkal: boldog rab, akit
kemény karjába kedvese szorít!
 
Kettős küzdelem
hősei az új épületeken,
 
rajtatok
fordul meg: börtönt rakjatok
vagy bástyát, jól vigyázzatok!
Téglát téglára! Egy világ
zárja veletek s azon át
nyitja győztesen kapuját.
 
Mentünk tovább
s engem ez vitt már, ez a gondolat:
állványok, frissen fölrakott falak,
 
nemcsak vasat:
új létezésmód föltételeit
 
gyártják meg itt:
ti fölrakott s fölrakandó falak,
 
új, tiszta, nagy
utat ott lel, ahol a termelés,
 
az eszme s ész;
villanyhuzalok, rézdrótfonalak,
 
így lesz szabad
az ifjú szív, így lesz szeplőtelen
 
a szerelem;
kábelek, csövek, póznák és rudak,
 
erőre kap,
itt éled föl az önzésbe fagyott
 
jóság, a jog;
mész, kő, cement és bedöngölt salak,
 
ez az alap
a lépcső, melyen ember-sorba lép
 
végre a nép;
s te mindenféle épitő-anyag,
 
a kitagadt
tömeg ezen át leli meg magát,
 
így lel hazát;
s ti gépek és ti, nők és férfiak,
 
leomlanak
bálványok, trónok, égi-földi szentek,
de nem amit a munka megteremtett.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]