Jegyzőfüzet

 

Barackok

Megérleli egyenként és leejti
gyümölcsét az őszibarack-bokor;
lombja alól naponta úgy szedem ki,
mint a tojást egy szelid tyúk alól.
 

Juhászfi

Fekszem hanyatt a fűben, mint feküdt
munkája-téve annyi-annyi ősöm.
De én, mit őrzök én? Betük, betük
 
végtelen nyüzsgő nyáját őrzöm!
 

A Balatonnál

Áll, tartja horgászbotját mozdulatlan
napszámra ez a büszke és beteg
vasutas; csak tükörképe lebeg,
táncol, nevet a hullámvonulatban.
 

Szüret felé

Húzza földre gyümölcse az ágat,
tanulom az alázatosságot.
Talpig díszben pompáztam tavaszkor,
recsegek a dús tapasztalattól.
 

Új nép a parton

Fürdőruhában széplépésű nő –
Jó alakja az eleganciája.
Hogy ideillik! Mily „előkelő”!
S mi mindent mond el, ahogy kisfiára
 
pillantva elkiáltja:
„Hun mész te, Fercsi! Vigyázz, beeső!”
 

Mélység

Pihenhessek egyszer én is, akár a tó,
tükörsima szívvel csupán azt mutató:
mi fönt épp ellebeg. Csak játék lenne? Te
igy látsz, zavartalan, legmélyebbemre le!
 

A hegyen ülve

Megy – elől habot, hátul óriási
fecskefarkot vetve – a kis hajó.
Ideér frissen a tamburaszó
s az öröm, hogy milyen jó tamburázni!
 

A hajót várva

Jár föl-le, karját hátra téve s hátul
forgatva botját; mitől is a bot
akár a vígan csóvált ebfarok –
Ebből látni, hogy boldog a tanár ur.
 

Ars poetica

Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos,
mihelyt elkészül, az élethez áll.
Minden jó mű egy-egy szabadságharcos.
Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss,
 
ne fogja a halál!
 

Emlék az ostromból

Oh, kis korok nagy hangu verselői,
ti zengzetesek! Tudjátok, fülem
mit szomjazott, míg szakadt ránk a menny?
Forrás halk hangját hallja már csörögni!
 

Hangyák

Iszonyu volt. Vonszolta még kidőlt belét
maga után a zománcos bogár
és rágyült már és ette-itta már
s – híj-huj! – kocsizott rajt a hangya-nép!
 

Napraforgók

Rajongva nézik bölcs istenüket
a napraforgók: – Oh, a nap!
Saját arcára teremtette meg
 
málé nagy arcukat!
 

Tolna

Hű nevelőim, dunántúli dombok,
ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok,
nem fogtok rabul, amikor öleltek,
ti úgy öveztek, hogy égig emeltek!
 

Kettősség

Innen indultam el. S ha odaállnék
volt magam elé: így gondoltad-e?
Megreszketek, ahogy elönt dühe:
 
– Te árnyék!
 

Náncsi néném

– S a lánca, az hogyan feszül, a lánca?
Az új Lánchidról kell bőven beszélnem.
Addig beszélek róla, mig belém nem
 
nyilal, hogy régiben se látta.
 

Levél1

Minden asszony mögött te állsz. Mosolygok.
 
Szépségeddel te sütsz át rajtuk.
Tőled világosulnak s lesznek olymód
 
fényedtől üresek,
 
mint ablaküvegek,
 
Te vagy a napjuk.
 

Materialista kinyilatkoztatás

Ér a fürtön megint az édes magyarázat,
az a tiszta, melyet szótári nyelvre nem
fordíthatón az agg föld nyujt egyenesen
– saját szavaival – az ember ajakának.
 

Az állomásról jövet

Hajlonganak a jegenyék aranylón
és öntik a diszt előttem, utánam,
ahogy elkerékpározok vidáman;
a feleségem ül a csomagtartón.
 

Kézrázás közben

„Hajh, hajh, havas a haj – hiába –
nekem biz már az idő: délután;
megdeleltem; megdeleltünk, Gyulám!”
Együtt jártunk valaha iskolába.
 

Nagy vadász

Nyúl! Puskám ha van, odatüzelek
és – dirr! és durr! – kupán lövöm bizonnyal
s futok látni a… vért? A tört szemet?
Magunk vagyunk. Megcélzom a botommal.
 

Tükrök

Fordítom főm barátaim elől.
Arcuk megannyi kéretlen tükör.
 
Riadva rajtuk látom,
hogy ront felém törve-zúzva halálom.
 

Emlékezet

Barátnőim, oh szép hajdaniak –
Becsuktam szemem csókotok alatt.
Nem öregesztek ma sem, sohasem!
Rátok nem szememmel emlékezem.
 

Séta a parton

Lépten-nyomon a kő közt ottmaradt
siklóbőr. Itt az őszi fordulat!
Ha ilyen nőne az embereken,
hány lengne már a pesti köveken?
 

Hitterjesztők

Hatezer éve ültetgette szét
egy délfelől jött hősi nép
Baranyában a nemes gesztenyét –
Sütöttük, ettük, remek volt. – Kiástam,
Tihanyba onnan hoztam ezt a két
példányt földestül, hátizsákban.
 

Egy éjszaka Somogyban

Ébren fekszem. Bizserg szívemben: föl! kikelni!
Pedig e gyenge fény még a holdé talán.
Döngnek a traktorok nagy messze, mint megannyi
dongó a pirkadó ég órjás ablakán!
 

Új roham

A földön jár a gép, száll égnél magasabbra
mégis; fent a jövő terein kanyarog –
Ő, ama Fényhozó, megy modern csapatok
élén – ezt képzelem – egy döntő új rohamra.
 

Őszi este

Hajlik az aszu ág hangjával: recseg,
elreccsen az égen a vadlúdsereg
vonala: itt az ősz; pálca töretett
 
a víg világ felett;
herseg a halott fű, sás torsa ropog,
ahogy a réten át haza ballagok
arra, hol mint égigérő oszlopok
vacsora-füst immár száz-szám gomolyog.
 

Lányommal a lépcsőn

Fáradt voltam. „Hadd ülök ide melléd” –
 
mondtam, míg csendesen
kislány-vállára tettem vén kezem,
csodálkozva, hogy elbírja a terhét.
 

Október 6

Kezét – mert ő ölt, maga a király –
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petőfije már!
Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.
 

A tó I

Zúg, harsog a tó tegnap óta; így
harsog, háborog most már tavaszig;
nem nyugszik bele egy pillanatig,
hogy oda a nyár; így tiltakozik.
 

A tó II

Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő,
mint megbékíthetetlen szerető.
Ne nyugodj bele rosszba semmibe!
locsogja ajka, veri vad szive.
 

A tó III

Mellette fekszem. Éjszakákon át
hallgathatom majd asszonyi jaját,
tarthatom nyitva hajnalig szemem;
gondolkodhatom az életemen.
 

Operáció előtt

Testem apámé. Jelzi, mint egy óra
(kín-percentésekkel) nincs messze már,
hogy ez a ránksózott gyártmány lejár
s – nyitogathatják! – nem indul meg ujra.
 

Jobb részem…

Jobb részem megmarad. A földben, lent leszek
 
s mondom fent mégis szószerint
 
eszméim ujra s ujra. (Mint
 
a papagájok és a lemezek.)
 

Vigasz

Nincs más megnyugvás, csak a munka. Végül
a sír előtt sincs más igaz vigasz,
más értelem, más menedék, csak az:
elvégezted, mit kaptál vala részül.
 

Évforduló T-ban

Tíz év, itt! véled! Mit adhat az ég még?
Van béke, munka, – hírnév! Helybeni!
„Ez – mondják rám – az az izé, aki
a csomagtartón hordja feleségét.”
 

A „Ça Ira”-t éneklik

Dal száll, oly messze, hogy a csend hajszálnyi része
 
a néma messzeségben az, ami
 
a márványban az erezése;
 
ettől lehet a csendet hallani.
Oly messzi s mégis oly ismerős, hogy magam se
 
tudom egy percre:
nem messzi-közeli ifjúkoromból zeng-e?
 

Ősz felé

Gyorsan libegve
egy piros, nedves bükklevél
tapadt a szélvédő-üvegre;
mint egy átlépő-engedély.
 

Új ruha

Őszül a hajam s hullik is, ahogy kell.
Új köntös készül rám: az öregember.
Feszengek, mint egy szabónál; hagyom:
sose csüngtem a napi divaton.
 

Harkály

Odaszáll az ághoz, a holthoz,
megkopogtatta: hol fáj?
és úgy fülelt a harkály,
akár egy orvos.
 

Krumpliszedéskor

Milyen kevés kell, erő és okosság,
hogy az anyaföld jól végezze dolgát.
Egy simogatásért bő lakomát hoz!
Nem kell kemény kar, csak az elosztáshoz.
 

Jutalom

Hivott a puszta föld: szöllőt raktam bele.
S már ő rendelkezett: köze gazzal tele!
Kértél, emberiség, tőlem szeretetet
s áldozatomat is immár keveseled?
Eh – tettem dolgom és –, hogy is volt? Nőtt a fürt
s kérgesülő szivem meg- és megédesült.
 

Józsi bátyám

Panaszkodik, hogy – miként minden molnár –
torka-reszelős lett „idő előtt”.
Krákog, köhög; de – új idők! – ha köp,
az ablakhoz lép, mely a vízre szolgál.
 

Őszvégi ablaknál merengve

Nem bocsátom be a legyet.
 
Kezet-
dörzsölve bárhogy kér kegyet.
Inkább arrébb megyek.
 

Élő szobor

Mit mondasz? Hogyha akkor meghalok,
tán épp e téren kőszoborhoz jutnék?
Tudod mit, álljak egyelőre úgy még,
hogy vacsorára hazaballagok.
 

Szüret után

A grófi szöllő is (amelyből egy
pohárnyi bort cseléd nem nyelhetett)
új birtoklatban. Ülünk. Kortyolgatva
tanul Jánosunk ím az új tanokba;
kocintásonként elismételi,
hogy „egy helyett most kétszáz élvezi!”
 

Az aszófői állomáson

Ötszázmillió fényévre kilát
az ember a vak ürbe – jut eszembe,
míg szívdobogva és szemem meresztve
vonatod lesem e vak éjen át.
 

Ködben

Sirály-kavarta köd. Tülök-szó. S végre: bárka!
Tatján hét férfiú, öltönyük csuklya, kámzsa;
némán, állva eveznek. Lovagok? Zord barátok?
 
Így kötnek ki naponta
 
mintegy a mai korba
barátaim, az állami halászok.
 

Egy füredi vendéglőben

Egyenként hozza, csoszogva köhélve
a kenyeret, a kést, a sót, a bort
Jancsi bácsi. A falon régi képe,
mikor pilóta volt.
 

Harag

Döglenek egyre az őszi legyek, de
mind részegebben zúgnak: párzanak;
csapnak szemembe épp egymást begyelve –
Látom Velencét a pestis alatt,
hallom az imát: „Végy Uram kegyedbe
bús bűnömmel…” s rá a méltó harag
mennydörejét: „Dögöljetek hegyekbe!”
 

Ősi társ

Félős volt s szomorú;
de meggyujtotta s nézte a tüzet
s kevésbé rettegett
a nagy üres házban a kisfiú.
 

Éjszaka

Nincs kapum, kutyám. Rácstalan világol
egy ablakom az elhagyott hegyen.
Írok, írok és hirtelen magától
megáll gyors tollam; vele fülelem:
mi neszt kapott ki a nagy éjszakából?
 

Hó a tóba

Hullik a hó és változik fehérre
tartósan már a tágas dombvidék.
Csupán a tó lesz annál feketébb,
minél sűrűbben dől a hó beléje.
 

Micsoda üzenet

Micsoda üzenet?
 
Oly nagy a csönd:
hallom a fülemet.
 

Csend, éjszaka

Figyel fülelve a szív: mi zörög
az éjszakában kint a ház fölött,
az udvarban, a határban, a csendben
most jól-hallható csillagrendszerekben!
 

Vendégség

Bejön Nagy szaktárs, a szikár halász,
 
ha remek a fogás.
Maga süti a halat, mit hozott,
 
tihanyi mód szerint,
aztán, ahogy halból, szóból kifogy,
 
indul, köszönve, hogy
megvendégeltem, ilyen jól megint!
 

Részvét

Ha más nem: tán hang a legelveszettebb
bolygón is van. Ledől egy szikla-fal
s a többi fal is, visszhangjaival,
felüvölt rá. Vagy némán belereszket.
 

Fájdalom

Egy szomszédom van, félórányira.
Egy vénasszony. Egymaga kapál kis
szöllejében s így tél felé borát is
egymaga issza s hozzá egymaga
tutul, hosszan, mint holdra a kutya.
 

Családi ékszer

Volt gyűrüm, órám, láncom… rendre mindet
elvesztettem. Kincsül ezt forgatom:
huztuk anyánkat szánkón a havon
a tó felé; jegén apánk keringett.
 

Harminc év után

Lehajoltam és éppen úgy, mint hajdan,
 
el nem feledve
 
kézmozdulatot egy felet se,
a csizmakapcát tüstént fölcsavartam.
Öröm szállt meg. Mi volt oly jóleső?
Valahol bennem nem mult az idő.
 

Fagy

Egy jég a tó. Igy fagy be majd e hív
 
e minden lenge szellő
szavára milljó fénnyel felszökellő-
 
leomló tiszta szív!
 

Télvégi szél

Télvégi szél nyögeti a fákat,
tördeli le róluk, ami száradt;
izmosítja a fiatal ágat,
indít benne kirügyezni vágyat.
S kérdi tőlem: veled mit csináljak?
 

Karóverés

Egy csattogás a vén hegy. Tűzdelik
helyre a szöllőkarót. Bizonyossá
most vált a tél halála! Most verik rá
 
koporsószegeit.
 

Cinkék

Verik a karót s a kopácsolással
versenyt szól – hogy tágul bele az ég!
a – „nyitnikék! nyitnikék! nyitnikék!” –
 
a legelső madárdal.
 

Feltámadás

A föld, az immár cserepesre szikkadt,
nyílt és nyílt, mint megannyi pici sírlap.
Fejét kidugta – hívta már a nap –
holt-fehéren, kis Lázárként, a bab.
 
Aztán percenként itt is, ott is egy
újabb parányi lap emelkedett.
Régen örültem olyan jót, mint másnap
az általános bab-feltámadásnak.
 

Vihar előtt

Látni a sok közt egy, csak egy fehéren
futó hullámot néha; jő habos
tajtékkal, fejét szegve, mint a kos,
 
köpködve szinte az erőt,
 
hogy a többi előtt
fröccsenjen szét a sziklatörmeléken.
 

Magamnak felelve

„Szégyen, hogy pusztán, mert igaz,
 
az ember észrevételét
 
hányféleképp
magyarázhatják! Kiki, mint övét!”
 
– Ez a vigasz.
 

Művészet

Gondolatoddal tégy túl a lángelmén,
 
az lesz a nagy dolog!
 
De még nagyobb:
mondd el az egyszerű nép napi nyelvén.
 

A pálfai toronyból

Kint a határban, hol mint a homok szállt
a napszámos nép, a folyékony ország:
új házak szerte. A még puszta föld
porában a zömök tetők:
megannyi szög, jól bevert szögfejek! –
A volt cselédek leltek ott helyet –
Nemzet ver ott honába gyökeret!
 

Tavaszi vasárnap

Eltelt a nap. Bucsúztam újra tőled.
Azt gondoltam, nézve a fekete
hegyormokat: mily édes gyermeke
halt meg a mai nappal az időnek!
 

Alkotások

Szép a szép mondat egyenes aránya,
szép a vaspálya sík területen,
szép a gyalogság szemlére-kiállva,
s az énekkar, ha rágyujt lelkesen,
de legszebb az első permet után a,
de legszebb a szép szöllősor nekem
 
megkacsozva, kapálva.
 

Emberek hona

Nekem odáig szép a táj, ahol még
látszik rajta az emberkéz nyoma.
Riaszt a puszta magasság. A hó, jég;
a szánthatatlan „istenek-hona”!
 

Batsányi emlékének

Tudom, hány ős tudása, terve, izma
kell, hogy egy táj ne pokol: menny legyen.
Ha meghalok, itten tegyen-vegyen
hű szellemem, „ez tájat tsinositsa”.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]