Jegyzőfüzet1

1949–1952

 

 

 

 

Jegyzőfüzet

 

Barackok

Megérleli egyenként és leejti
gyümölcsét az őszibarack-bokor;
lombja alól naponta úgy szedem ki,
mint a tojást egy szelid tyúk alól.
 

Juhászfi

Fekszem hanyatt a fűben, mint feküdt
munkája-téve annyi-annyi ősöm.
De én, mit őrzök én? Betük, betük
 
végtelen nyüzsgő nyáját őrzöm!
 

A Balatonnál

Áll, tartja horgászbotját mozdulatlan
napszámra ez a büszke és beteg
vasutas; csak tükörképe lebeg,
táncol, nevet a hullámvonulatban.
 

Szüret felé

Húzza földre gyümölcse az ágat,
tanulom az alázatosságot.
Talpig díszben pompáztam tavaszkor,
recsegek a dús tapasztalattól.
 

Új nép a parton

Fürdőruhában széplépésű nő –
Jó alakja az eleganciája.
Hogy ideillik! Mily „előkelő”!
S mi mindent mond el, ahogy kisfiára
 
pillantva elkiáltja:
„Hun mész te, Fercsi! Vigyázz, beeső!”
 

Mélység

Pihenhessek egyszer én is, akár a tó,
tükörsima szívvel csupán azt mutató:
mi fönt épp ellebeg. Csak játék lenne? Te
igy látsz, zavartalan, legmélyebbemre le!
 

A hegyen ülve

Megy – elől habot, hátul óriási
fecskefarkot vetve – a kis hajó.
Ideér frissen a tamburaszó
s az öröm, hogy milyen jó tamburázni!
 

A hajót várva

Jár föl-le, karját hátra téve s hátul
forgatva botját; mitől is a bot
akár a vígan csóvált ebfarok –
Ebből látni, hogy boldog a tanár ur.
 

Ars poetica

Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos,
mihelyt elkészül, az élethez áll.
Minden jó mű egy-egy szabadságharcos.
Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss,
 
ne fogja a halál!
 

Emlék az ostromból

Oh, kis korok nagy hangu verselői,
ti zengzetesek! Tudjátok, fülem
mit szomjazott, míg szakadt ránk a menny?
Forrás halk hangját hallja már csörögni!
 

Hangyák

Iszonyu volt. Vonszolta még kidőlt belét
maga után a zománcos bogár
és rágyült már és ette-itta már
s – híj-huj! – kocsizott rajt a hangya-nép!
 

Napraforgók

Rajongva nézik bölcs istenüket
a napraforgók: – Oh, a nap!
Saját arcára teremtette meg
 
málé nagy arcukat!
 

Tolna

Hű nevelőim, dunántúli dombok,
ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok,
nem fogtok rabul, amikor öleltek,
ti úgy öveztek, hogy égig emeltek!
 

Kettősség

Innen indultam el. S ha odaállnék
volt magam elé: így gondoltad-e?
Megreszketek, ahogy elönt dühe:
 
– Te árnyék!
 

Náncsi néném

– S a lánca, az hogyan feszül, a lánca?
Az új Lánchidról kell bőven beszélnem.
Addig beszélek róla, mig belém nem
 
nyilal, hogy régiben se látta.
 

Levél1

Minden asszony mögött te állsz. Mosolygok.
 
Szépségeddel te sütsz át rajtuk.
Tőled világosulnak s lesznek olymód
 
fényedtől üresek,
 
mint ablaküvegek,
 
Te vagy a napjuk.
 

Materialista kinyilatkoztatás

Ér a fürtön megint az édes magyarázat,
az a tiszta, melyet szótári nyelvre nem
fordíthatón az agg föld nyujt egyenesen
– saját szavaival – az ember ajakának.
 

Az állomásról jövet

Hajlonganak a jegenyék aranylón
és öntik a diszt előttem, utánam,
ahogy elkerékpározok vidáman;
a feleségem ül a csomagtartón.
 

Kézrázás közben

„Hajh, hajh, havas a haj – hiába –
nekem biz már az idő: délután;
megdeleltem; megdeleltünk, Gyulám!”
Együtt jártunk valaha iskolába.
 

Nagy vadász

Nyúl! Puskám ha van, odatüzelek
és – dirr! és durr! – kupán lövöm bizonnyal
s futok látni a… vért? A tört szemet?
Magunk vagyunk. Megcélzom a botommal.
 

Tükrök

Fordítom főm barátaim elől.
Arcuk megannyi kéretlen tükör.
 
Riadva rajtuk látom,
hogy ront felém törve-zúzva halálom.
 

Emlékezet

Barátnőim, oh szép hajdaniak –
Becsuktam szemem csókotok alatt.
Nem öregesztek ma sem, sohasem!
Rátok nem szememmel emlékezem.
 

Séta a parton

Lépten-nyomon a kő közt ottmaradt
siklóbőr. Itt az őszi fordulat!
Ha ilyen nőne az embereken,
hány lengne már a pesti köveken?
 

Hitterjesztők

Hatezer éve ültetgette szét
egy délfelől jött hősi nép
Baranyában a nemes gesztenyét –
Sütöttük, ettük, remek volt. – Kiástam,
Tihanyba onnan hoztam ezt a két
példányt földestül, hátizsákban.
 

Egy éjszaka Somogyban

Ébren fekszem. Bizserg szívemben: föl! kikelni!
Pedig e gyenge fény még a holdé talán.
Döngnek a traktorok nagy messze, mint megannyi
dongó a pirkadó ég órjás ablakán!
 

Új roham

A földön jár a gép, száll égnél magasabbra
mégis; fent a jövő terein kanyarog –
Ő, ama Fényhozó, megy modern csapatok
élén – ezt képzelem – egy döntő új rohamra.
 

Őszi este

Hajlik az aszu ág hangjával: recseg,
elreccsen az égen a vadlúdsereg
vonala: itt az ősz; pálca töretett
 
a víg világ felett;
herseg a halott fű, sás torsa ropog,
ahogy a réten át haza ballagok
arra, hol mint égigérő oszlopok
vacsora-füst immár száz-szám gomolyog.
 

Lányommal a lépcsőn

Fáradt voltam. „Hadd ülök ide melléd” –
 
mondtam, míg csendesen
kislány-vállára tettem vén kezem,
csodálkozva, hogy elbírja a terhét.
 

Október 6

Kezét – mert ő ölt, maga a király –
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petőfije már!
Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.
 

A tó I

Zúg, harsog a tó tegnap óta; így
harsog, háborog most már tavaszig;
nem nyugszik bele egy pillanatig,
hogy oda a nyár; így tiltakozik.
 

A tó II

Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő,
mint megbékíthetetlen szerető.
Ne nyugodj bele rosszba semmibe!
locsogja ajka, veri vad szive.
 

A tó III

Mellette fekszem. Éjszakákon át
hallgathatom majd asszonyi jaját,
tarthatom nyitva hajnalig szemem;
gondolkodhatom az életemen.
 

Operáció előtt

Testem apámé. Jelzi, mint egy óra
(kín-percentésekkel) nincs messze már,
hogy ez a ránksózott gyártmány lejár
s – nyitogathatják! – nem indul meg ujra.
 

Jobb részem…

Jobb részem megmarad. A földben, lent leszek
 
s mondom fent mégis szószerint
 
eszméim ujra s ujra. (Mint
 
a papagájok és a lemezek.)
 

Vigasz

Nincs más megnyugvás, csak a munka. Végül
a sír előtt sincs más igaz vigasz,
más értelem, más menedék, csak az:
elvégezted, mit kaptál vala részül.
 

Évforduló T-ban

Tíz év, itt! véled! Mit adhat az ég még?
Van béke, munka, – hírnév! Helybeni!
„Ez – mondják rám – az az izé, aki
a csomagtartón hordja feleségét.”
 

A „Ça Ira”-t éneklik

Dal száll, oly messze, hogy a csend hajszálnyi része
 
a néma messzeségben az, ami
 
a márványban az erezése;
 
ettől lehet a csendet hallani.
Oly messzi s mégis oly ismerős, hogy magam se
 
tudom egy percre:
nem messzi-közeli ifjúkoromból zeng-e?
 

Ősz felé

Gyorsan libegve
egy piros, nedves bükklevél
tapadt a szélvédő-üvegre;
mint egy átlépő-engedély.
 

Új ruha

Őszül a hajam s hullik is, ahogy kell.
Új köntös készül rám: az öregember.
Feszengek, mint egy szabónál; hagyom:
sose csüngtem a napi divaton.
 

Harkály

Odaszáll az ághoz, a holthoz,
megkopogtatta: hol fáj?
és úgy fülelt a harkály,
akár egy orvos.
 

Krumpliszedéskor

Milyen kevés kell, erő és okosság,
hogy az anyaföld jól végezze dolgát.
Egy simogatásért bő lakomát hoz!
Nem kell kemény kar, csak az elosztáshoz.
 

Jutalom

Hivott a puszta föld: szöllőt raktam bele.
S már ő rendelkezett: köze gazzal tele!
Kértél, emberiség, tőlem szeretetet
s áldozatomat is immár keveseled?
Eh – tettem dolgom és –, hogy is volt? Nőtt a fürt
s kérgesülő szivem meg- és megédesült.
 

Józsi bátyám

Panaszkodik, hogy – miként minden molnár –
torka-reszelős lett „idő előtt”.
Krákog, köhög; de – új idők! – ha köp,
az ablakhoz lép, mely a vízre szolgál.
 

Őszvégi ablaknál merengve

Nem bocsátom be a legyet.
 
Kezet-
dörzsölve bárhogy kér kegyet.
Inkább arrébb megyek.
 

Élő szobor

Mit mondasz? Hogyha akkor meghalok,
tán épp e téren kőszoborhoz jutnék?
Tudod mit, álljak egyelőre úgy még,
hogy vacsorára hazaballagok.
 

Szüret után

A grófi szöllő is (amelyből egy
pohárnyi bort cseléd nem nyelhetett)
új birtoklatban. Ülünk. Kortyolgatva
tanul Jánosunk ím az új tanokba;
kocintásonként elismételi,
hogy „egy helyett most kétszáz élvezi!”
 

Az aszófői állomáson

Ötszázmillió fényévre kilát
az ember a vak ürbe – jut eszembe,
míg szívdobogva és szemem meresztve
vonatod lesem e vak éjen át.
 

Ködben

Sirály-kavarta köd. Tülök-szó. S végre: bárka!
Tatján hét férfiú, öltönyük csuklya, kámzsa;
némán, állva eveznek. Lovagok? Zord barátok?
 
Így kötnek ki naponta
 
mintegy a mai korba
barátaim, az állami halászok.
 

Egy füredi vendéglőben

Egyenként hozza, csoszogva köhélve
a kenyeret, a kést, a sót, a bort
Jancsi bácsi. A falon régi képe,
mikor pilóta volt.
 

Harag

Döglenek egyre az őszi legyek, de
mind részegebben zúgnak: párzanak;
csapnak szemembe épp egymást begyelve –
Látom Velencét a pestis alatt,
hallom az imát: „Végy Uram kegyedbe
bús bűnömmel…” s rá a méltó harag
mennydörejét: „Dögöljetek hegyekbe!”
 

Ősi társ

Félős volt s szomorú;
de meggyujtotta s nézte a tüzet
s kevésbé rettegett
a nagy üres házban a kisfiú.
 

Éjszaka

Nincs kapum, kutyám. Rácstalan világol
egy ablakom az elhagyott hegyen.
Írok, írok és hirtelen magától
megáll gyors tollam; vele fülelem:
mi neszt kapott ki a nagy éjszakából?
 

Hó a tóba

Hullik a hó és változik fehérre
tartósan már a tágas dombvidék.
Csupán a tó lesz annál feketébb,
minél sűrűbben dől a hó beléje.
 

Micsoda üzenet

Micsoda üzenet?
 
Oly nagy a csönd:
hallom a fülemet.
 

Csend, éjszaka

Figyel fülelve a szív: mi zörög
az éjszakában kint a ház fölött,
az udvarban, a határban, a csendben
most jól-hallható csillagrendszerekben!
 

Vendégség

Bejön Nagy szaktárs, a szikár halász,
 
ha remek a fogás.
Maga süti a halat, mit hozott,
 
tihanyi mód szerint,
aztán, ahogy halból, szóból kifogy,
 
indul, köszönve, hogy
megvendégeltem, ilyen jól megint!
 

Részvét

Ha más nem: tán hang a legelveszettebb
bolygón is van. Ledől egy szikla-fal
s a többi fal is, visszhangjaival,
felüvölt rá. Vagy némán belereszket.
 

Fájdalom

Egy szomszédom van, félórányira.
Egy vénasszony. Egymaga kapál kis
szöllejében s így tél felé borát is
egymaga issza s hozzá egymaga
tutul, hosszan, mint holdra a kutya.
 

Családi ékszer

Volt gyűrüm, órám, láncom… rendre mindet
elvesztettem. Kincsül ezt forgatom:
huztuk anyánkat szánkón a havon
a tó felé; jegén apánk keringett.
 

Harminc év után

Lehajoltam és éppen úgy, mint hajdan,
 
el nem feledve
 
kézmozdulatot egy felet se,
a csizmakapcát tüstént fölcsavartam.
Öröm szállt meg. Mi volt oly jóleső?
Valahol bennem nem mult az idő.
 

Fagy

Egy jég a tó. Igy fagy be majd e hív
 
e minden lenge szellő
szavára milljó fénnyel felszökellő-
 
leomló tiszta szív!
 

Télvégi szél

Télvégi szél nyögeti a fákat,
tördeli le róluk, ami száradt;
izmosítja a fiatal ágat,
indít benne kirügyezni vágyat.
S kérdi tőlem: veled mit csináljak?
 

Karóverés

Egy csattogás a vén hegy. Tűzdelik
helyre a szöllőkarót. Bizonyossá
most vált a tél halála! Most verik rá
 
koporsószegeit.
 

Cinkék

Verik a karót s a kopácsolással
versenyt szól – hogy tágul bele az ég!
a – „nyitnikék! nyitnikék! nyitnikék!” –
 
a legelső madárdal.
 

Feltámadás

A föld, az immár cserepesre szikkadt,
nyílt és nyílt, mint megannyi pici sírlap.
Fejét kidugta – hívta már a nap –
holt-fehéren, kis Lázárként, a bab.
 
Aztán percenként itt is, ott is egy
újabb parányi lap emelkedett.
Régen örültem olyan jót, mint másnap
az általános bab-feltámadásnak.
 

Vihar előtt

Látni a sok közt egy, csak egy fehéren
futó hullámot néha; jő habos
tajtékkal, fejét szegve, mint a kos,
 
köpködve szinte az erőt,
 
hogy a többi előtt
fröccsenjen szét a sziklatörmeléken.
 

Magamnak felelve

„Szégyen, hogy pusztán, mert igaz,
 
az ember észrevételét
 
hányféleképp
magyarázhatják! Kiki, mint övét!”
 
– Ez a vigasz.
 

Művészet

Gondolatoddal tégy túl a lángelmén,
 
az lesz a nagy dolog!
 
De még nagyobb:
mondd el az egyszerű nép napi nyelvén.
 

A pálfai toronyból

Kint a határban, hol mint a homok szállt
a napszámos nép, a folyékony ország:
új házak szerte. A még puszta föld
porában a zömök tetők:
megannyi szög, jól bevert szögfejek! –
A volt cselédek leltek ott helyet –
Nemzet ver ott honába gyökeret!
 

Tavaszi vasárnap

Eltelt a nap. Bucsúztam újra tőled.
Azt gondoltam, nézve a fekete
hegyormokat: mily édes gyermeke
halt meg a mai nappal az időnek!
 

Alkotások

Szép a szép mondat egyenes aránya,
szép a vaspálya sík területen,
szép a gyalogság szemlére-kiállva,
s az énekkar, ha rágyujt lelkesen,
de legszebb az első permet után a,
de legszebb a szép szöllősor nekem
 
megkacsozva, kapálva.
 

Emberek hona

Nekem odáig szép a táj, ahol még
látszik rajta az emberkéz nyoma.
Riaszt a puszta magasság. A hó, jég;
a szánthatatlan „istenek-hona”!
 

Batsányi emlékének

Tudom, hány ős tudása, terve, izma
kell, hogy egy táj ne pokol: menny legyen.
Ha meghalok, itten tegyen-vegyen
hű szellemem, „ez tájat tsinositsa”.

 

 

 

Télvégi szél

Sípol a szél, a jégcsapok
sípját fújja;
tavasz akar, tavasz akar
lenni újra.
Sötét van még, este óta
hallom, hogy fúj;
drót sikít, mint felső c-én a
hegedűhúr.
Mint mikor a prímás rántja
a vonót rá,
úgy rí hosszan, valahonnan
az a drótszál,
úgy cifrázza a magáét
szívbe szólva,
ág reccsen rá, mintha az meg
bőgő volna.
Búg a kémény, zúg a kürtő,
vaskakas szól,
húzza a szél gyantásan már
a tavasztól;
egy a vonó, millió a
húr alája,
zeng az mind, ha ez a vonó
szaporázza.
Szeg szisszen föl, kút nyikordul:
jár kegyetlen
az a vonó, a hatalmas,
az egyetlen;
váltja hangját, hol vígra, hol
keserűre,
zeng-zúg, sír-rí a tavasz vad
hegedűje!
Jár a vonó ajtórésen,
ablakrácson,
itt új házon, ott át sötét
romlakáson;
nád fütyöl, tó habja surrog,
szól a szikla,
fut a vonó egy országból
a másikba.
Ráng a vonó tengerparttól
tengerpartig,
de sok nótát tanul az meg,
ki nem alszik;
riad, révül: „szülöttem föld!”,
„édes rózsám!”
zeng a zene végesvégig
Európán.
Micsoda tor készülődik,
milyen lakzi –
Tavasz akar, tavasz akar
végre lenni!
Nyitott szemmel, hanyattfekve
éjszakázom;
zúg a zene végesvégig
a világon.
Minden nóta azt mondja, mit
belegondolsz –
ki vezényli ezt a zengést,
nem a vak sors!
Jégtörő szél, akárhogy is
muzsikálod,
minden nép egy szót írt rá, a
szabadságot.
Óceáni sziget zúgba,
szív-sötétbe,
ezt zenélte minden húrod,
ezt zenélje,
egyik fele magasan, mint
a leánydal,
másik fele a harag mély
morajával.

 

 

 

Az építőkhöz

Állványok, frissen fölrakott falak,
 
egy városra való
cement, homok, meg tégla, meg salak
 
s még frissen csillogó
villanyhuzalok, rézdrótfonalak
 
s városnyi friss tető
s körül a még tág mezőn újra: kő,
kábel, cső, pózna s fönt-lent szerteszét
 
a nyüzsgő hangyanép,
ahogy acél- s vasköteleivel,
 
daruival és emelőivel,
foglyul ejti itt is a Gulliver-
 
természetet –
Mentünk tovább és újra telep
 
következett:
állvány megint és félben, mint a rom,
de mégse rom, mert szinte láthatón
növő beton-házvázak, könnyedek
(nem tartva még csak önnön-terhüket)
s létrák, csigák és itt is csupa-fény
 
aranydrót-szövevény,
ahogy kötözte ez is megsodort
fonalaival – mit is? – a nyomort?
ahogy kötözte gúzsba rengeteg
huzalával az ős szörnyeteget,
a szenvedést, mely itt rejtezkedett,
 
a hurokra került
 
rossz végzetet, a bűnt.
 
Repült
velünk tovább a gépkocsi. – S ti ott
tavaly seholse-volt lámpasorok,
melyek megannyi jó stafétaként
lökitek gondolat-gyorsan a fényt,
mit köttök gúzsba ti? A butaság
 
ezerfejű rémállatát?
 
Repült tovább
a gépkocsi – És ti ott, új olaj-
vezetékek s új telefon-vonal
s csillék új kötélpályái, melyek
fonalán épp oly fontos hír siet
s bekötő utak új hálózata:
mi rosszat béklyóztok le úgy, hogy a
jónak teret tágat teremtetek?
Mert kettős mind a jóirányu tett:
épít, ha ront s fordítva. Szíkbe vájt
csatorna, mit fogsz le? Feleld: halált.
S mit szabadítsz föl? Azt, amit
orvos, ha gyógyít, tanár, ha tanít:
 
az életet.
Hogy föllélekzik, vasuti sinek,
sok messzi föld ha át ti kötitek
vasláncotokkal: boldog rab, akit
kemény karjába kedvese szorít!
 
Kettős küzdelem
hősei az új épületeken,
 
rajtatok
fordul meg: börtönt rakjatok
vagy bástyát, jól vigyázzatok!
Téglát téglára! Egy világ
zárja veletek s azon át
nyitja győztesen kapuját.
 
Mentünk tovább
s engem ez vitt már, ez a gondolat:
állványok, frissen fölrakott falak,
 
nemcsak vasat:
új létezésmód föltételeit
 
gyártják meg itt:
ti fölrakott s fölrakandó falak,
 
új, tiszta, nagy
utat ott lel, ahol a termelés,
 
az eszme s ész;
villanyhuzalok, rézdrótfonalak,
 
így lesz szabad
az ifjú szív, így lesz szeplőtelen
 
a szerelem;
kábelek, csövek, póznák és rudak,
 
erőre kap,
itt éled föl az önzésbe fagyott
 
jóság, a jog;
mész, kő, cement és bedöngölt salak,
 
ez az alap
a lépcső, melyen ember-sorba lép
 
végre a nép;
s te mindenféle épitő-anyag,
 
a kitagadt
tömeg ezen át leli meg magát,
 
így lel hazát;
s ti gépek és ti, nők és férfiak,
 
leomlanak
bálványok, trónok, égi-földi szentek,
de nem amit a munka megteremtett.

 

 

 

Üveghegy

Eső esett az olvadó hóra,
rá is fagyott mára virradóra.
Csuszik-botlik, aki ma gyalog megy:
Ozora egy óriás üveg-hegy.
Sziporkázik, gyémánt-mázba mártva,
csibelábnyom, kő, darabka trágya,
boglya, torony, fák a messzeségben –
Nyakig vagyunk a tündérmesében.
Benne járok, léptenként megállok.
Bottal vagyok, mint az aggastyánok.
Bottal volnék, de így is tipegve
próbálkozom föl, ki a hegyekbe,
arrafelé, ahol – mintha volna –
valamennyi kis magán-kápolna –
borospincék hosszú sora várja
a hivet egy kis föloldozásra.
Megy, aki megy, a palánkot tartja;
mosolyog a fiatalja rajta;
a gyerekség boldog: áll a lármás,
hét határra szóló korcsolyázás,
csúszkálás és gurulás! – A vénje
átkozza csak, lenézve a mélybe,
azt, aki ezt, hajh, megteremtette,
ily cudarul kifényesítette.
Versenyez a sok fia nap. Félve
lép lábam a szemfényvesztő jégre,
de a szívem emlékezik közben,
de a szívem egyre tüzelőbben,
de a szívem azt idézi: hajdan
korcsolyámmal én is így rohantam;
azt idézi: a világ végéig
hogy hívott rég, ami íme – rémit?
el Cecének, Sárbogárdnak! régen
hogy repültem a sárközi réten:
az a fényes, veszélyes sikosság,
az volt nékem az első szabadság;
előre, csak előre, előbbre! –
hogy repesett szívem a jövőbe –
Ha másért nem: látni addig újra:
föl, öreg csont, föl, csak föl a csúcsra!
…Ha azonmód összefagyna egyszer,
ilyen volna a viharzó tenger;
ilyen volna, mint innen a présház
elől, honnan szemem szerte méláz,
míg hallgatom, hogyan buggyan olykor
– mint bölcs elme – az erjedő újbor
s hallgatom a lenti lármát ismét –
Szivemben se bánat, se irígység.
…Itt az asztal, hol dédapám ült még.
Ülök, mint a megtestesült hűség.
Ülök, mint létrekelt jókívánat.
Örülök a boldog zsivajgásnak,
gazdagodva szívem mélyén halkan
azzal is, ha a kedv rajtam harsan.
Ülök, mintha a hajdan-volt népek
rám hagyták vón’ gondra ezt a népet.
Fa vagyok én, úgy borulok színbe,
ha gyökerem fut millió szívbe;
más kedvéből nyitok én virágot –
No, bort, búzát – békét is kivánok!

 

 

 

Egy mellékszoborra1

Jólszabott, varrott, jólvasalt gúnyában
állt a szobor, a főalak. Alatta
– bronzból ugyancsak – a mellékalakja
egy szál nadrágban; azontúl ruhátlan.
Ez munkás volt. Öreg, de leffedt bőre
alatt inas még. Égnek állt szakálla,
ahogy ültéből fölbámult urára,
mint rokkant koldus a járókelőre.
Úgy nézett föl, mintegy az úti porból,
mint akkor világszerte gyúrni szokták
a köznép kongón „hálateli” szobrát.
Úgy ült ott, mint egy jólnevelt komondor.
Az úr, kit így a hála ércbe burkolt,
– ki is volt? Gyáros – tudós? Érdemes tán.
(Én azt tudtam csak róla, hogy Belecskán,
– Tolnaozora mellett – földesúr volt.)
Mindegy. Állt bárki ott – itt már, hiába,
e mondandónak csak mellékalakja;
az sem; hisz egy gránát úgy földrecsapta,
nem maradt helyén három porcikája.
Kapott sebet – csupasz vállába – s mintha
megingott volna a vén szolga is, de
megült; ült egyre erősödve, szinte
sebét is kiheverve napjainkra.
Utáltam a vén kovács szolga-voltát,
azaz a szolga-voltot a kovácsban.
Ó, más kovácsot láttam én, korábban,
vén volt az is bár s szóra-várva szolgált.
Szobrásza szolga-volta, e szoborban
az szegte útját – műélvezetemnek,
mely idők teltén mind igényesebb lett.
Mégis az ostromot záró napokban,
hogy megláttam – futtomban, gondban égve –
a nagy rom-tér fölött a vén kovácsot
már árván – nem visszatetszést sugárzott:
halk jóérzést gyászom mélytengerébe.
Főalakja nélkül is, egymagában
nyakát azonmód fölfelé csavarta –
Mi volt más mégis, az újszerű rajta?
– kérdeztem; később is, ha arra jártam.
Így, gazdátlanul is magasba nézett.
Úgy szegte égre aggastyán-szakállát,
mint aki messze csillagokig ellát.
Hiányával kezdett lenni egészebb.
Görnyedtsége, hogy nem nyomta csak égbolt,
a mindenséget tartotta szememben.
Ina-ereje, az az ernyedetlen,
a testetöltött emberi remény volt.
Még tört nyaka is, az a csúf alázat,
most – ellenpólus hijján – csupa dac lett.
Az egész alak, most, hogy főalak lett,
hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt.
Hanghordozása – stílusa – a régi.
Épp azzal méri, ami benne régi,
a változó idő minden egy percét.
Memnon szobránál zengőbb szavú emlék,
mely minden új nap tényét kibeszéli.
Le ne rontsátok. Hadd hirdesse fenten,
milyen mélységből inditotta sorsát
 
újra ez az ország,
a magasságot nézve, rendületlen.

 

 

 

Hidon

Nagy viz fölött haladok,
nem folyamot látok:
millió kis patakot,
csermelyt, sédet, árkot.
Nem a Dunát becsülöm
a tömérdek habban:
minden habban egy külön
forrás szive dobban.
Nem holmi király nekem
a nagy Duna árja:
csöpp, csöpp, csöppek végtelen
szép köztársasága!
Vaj mi volnál, nagy folyó,
büszke tenger, hogyha
Koppány, Kapos és Sió
feléd nem buzogna?
Még Ozora vize is,
a parányi Cinca –
ők vezetnek! – úgy tekints
mindahányra vissza!
…Szeretem a hidakat.
Minden úgy haladtam,
mint egy vezér: hej, beh vad
fogoly ráng alattam!
Szeretem a hidakat.
Valahányra lépek,
azt hiszem, hogy szabadabb,
szebb vidékre érek.
Azt hiszem, hogy odaát –
azt hiszem, amit kell:
minden bút, bajt, akadályt
legyőzhet az ember!
…Árad a hidon a nép,
híd alatt a cseppek,
leckét adhat ez a kép
a legeszesebbnek.
Árad híd alatt a víz,
a hidon az ember.
Menjek köztük magam is
teljes életemmel.
Gyermek hittel úgy megyek
ma is minden hídra,
mintha kedvemnek teret
végtelenbe nyitna.
Csöpp, csöpp folyón, hidakon
így menjünk, kivánom,
szorosan is szabadon
végig a világon!

 

 

 

Gyors tavasz

Egy perc csak a tavasz minálunk.
 
Tél van s utána nyár.
Tetszik ez a havat virágra
 
cserélő gyors határ.
Tegnap didergett, ma ingujjban
 
szánt kint a földmives.
Fölötte reggel jég fütyölt és
 
délben csíz zöngedez.
Nincsen tavasz Magyarországon.
 
Nem lassu fakadás:
buja zsendülés jő azonnal,
 
szikrázás, robbanás:
lombjuk sincs és virágban állnak
 
a körte- s almafák.
Bimbók kis bombái lövelnek
 
életet – nem halált!
Dudva és búza araszonként
 
szökken, ahogy kikel.
Pihegnek szinte a vetések:
 
sietni kell.
Tegnap fejünket nyomta s mára
 
tetőtlen tág az ég.
Tornyokig lépne el az ember,
 
ahogy a faluból kilép.
Ozora hegyét járom újra;
 
mint rég, hajdanta rég,
a Sió völgy elémbe nyujtja
 
Simontornyát, Cecét.

 

 

 

Hét vers

 

Napok teltek…

Napok teltek és – villámgyorsan – évek;
évtizedeim múltak úgy oda,
mint vonatból nézve hegypart fala.
Hát hogyan volna enyém az az élet,
amely mögöttem is úgy semmivé lett,
hogy emlékeztetőül sincs nyoma?
(Lehet öreg, akinek nincs hova
hátranéznie s csak előre nézhet?)
Azóta övez élő mult s jövő,
mióta veled röpít az idő.
 

Kivel szeretet, szerelem…

Kivel szeretet, szerelem, barátság,
harc s eszme összefűzött valaha:
úgy nézem én, mint házastárs a társát.
A szenvedély elmulhat, de soha
nem az a jó perc, kettőnk birtoka:
közös kedvünk nem-testi gyermeke!
Ez is családom. Város és vidék
van ilyen ivadékommal tele!
Így lettem egy valóbb emberiség
patriarchája, termő vesszeje!
 

Téged szolgálnak…

Téged szolgálnak hűséggel a gombok,
melyeket újravarrtál ingemen;
mozdul a meleg kesztyüben kezem
s ujjam bögyével is feléd mosolygok.
Minden holmimról rád emlékezem.
Messze vagy tőlem és itt vagy velem –
Miktől magadat megfosztod, a dolgok
harcolnak érted, kis önzetlenem,
szép példám: sorom minél szabadabb van,
fűzöl magadhoz annál szorosabban.
 

Át- s átalakult

Át- s átalakult vérem, bőröm, minden
sejtje testemnek, bánatom, reményem.
Mily lakócsere az agyban, a szívben!
Bár nekem is a vakitó veszélyben
a hűség daca volt a menedékem:
más a jövőm, a járásom, beszédem!
 
Egy nem változott, szívem egy lakóját
nem cseréltem; úgy szeretlek, mint régen.
Te vagy bennem a biztos állandóság.
Te vagy – romolhatatlan láng! – a lényem.
 

Közérdekből

Közérdekből beszélek róla, hogy
mint egy újítás titkai, remek
tulajdonai elterjedjenek;
hogy átvehessék mind az asszonyok;
hogy a férfiak, még társtalanok,
tudják, társat milyet válasszanak;
hogy ezzel is erősebb, igazabb
legyen majd az a szelid és szabad
emberiség, amelyre énnekem
te vagy igéret, s zálog, kedvesem.
 

Én elfelejtem…

Én el-elfelejtem, ő tartja számon,
mi a kedvenc ételem-italom;
mi árt – betegnek – mi az orvosságom,
ki jóbarátom, ki még jobb barátom,
mi derít fel, mi keserít nagyon.
 
Én úgy öregszem, mind kevésbé aggat
sok ügye-baja e fura alaknak,
akivé át kell korosodva válnom.
Hálám? Szerelmem nő, hogy egyre véd;
egyre inkább úgy, mint a gyermekét.
 

Feljő az öregség napja

Feljő az öregség napja; parázsló,
gyulladt, pillátlan szem, csak messzi lát.
Perdül perzselten dísz, levél, virág:
minden élőről minden cifraság,
ha ránéz ez a forditott varázsló –
 
És az a fagy és az a zordon éj,
ha ez a fény is húnyni kész… Ne félj,
mert nincsen olyan puszta éjszaka,
hogy fel ne jöjjön –: le se megy soha
a szerelem kékfényü csillaga!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]