Országomlás

Alacsonyan négy repülőgép
szinte a tetőket súrolva
dörögte kora reggel óta
Budapestre vad ébresztőjét.
Az utolsó nap trombitája
az antikrisztus fölfútt száján!
Meghúzódott a gyáva gyáván
s a maga kis csöndjét kivánta.
A Duna fölött, a víz hosszán
járt föl-alá az a négy német
bombázógép – őrség se lépked
kimértebben kaszárnya-posztján.
Csepeltől Újpestig és vissza
és újra vissza, jöttek, mentek,
nyomták le, föld alá a lelket,
bőgve, szirénákkal-visítva!
De épp ezáltal – mit se tudva –
Ítélet kürtjei is voltak,
és mi, százéves tetszhalottak,
kezdtünk is eszmélni magunkra.
Eszmélt és szedte tagjait már,
aszott csontvázát Magyarország.
De erejét már elorozták,
de nem volt övé sorsa immár.
Jöttek a gépek, távolodtak.
Én Budán éltem. Füst-hínáros
nagy tó volt a hegyről a város.
Szédültem partjain e tónak.
Szörnyei egy új vízözönnek,
cápák, cetek voltak e gépek,
ahogy a dermedt messzeséget
beúszták s újra visszajöttek.
A rém-mese, a képtelenség
tengermélyéből merültek föl.
Meredt a szem a rémülettől,
megértve, mi is az a négy gép.
Muhit és Mohácsot idéztek,
oly romlást, milyen sose volt tán,
ahogy szálldostak a menny boltján
ezek a modern csillagképek.
Vártuk, mi örök csodavárók,
mikor dörrentik végre rájuk
életünk jeleit az ágyúk,
haragunkat, a valóságot!
A rémálmot mikor szakítja
ketté már tettekre-kelésünk?
Dörgött a két gép fönt, odébb tünt
s kanyarodott üvöltve vissza.
Elbúcsúzkodtam; zsebre dugtam,
nem pisztolyom (addig se lett meg),
„keféit” egy új verskötetnek
(úgy mondom, mint volt), s elindultam.
Tudtam, hogy valamit örökre
elhagyok, otthagyok szobámban.
A kapun kívül még megálltam.
Épp fölöttem szálltak dörögve.
Lementem – most jön csak az álom –
a legközelibb kávéházba.
Most is ott ült S. társasága.
„Bejöttek!” mondta B. barátom.
„És most mi lesz?” „A halál” mondta,
kivéve egy papirba-burkolt
dobozból egy kanálka cukrot
s a cukrot teájába szórva –
Zörgött a kávéházi ablak
a repülők kemény zajától.
Bejött Seress, Tolnai Gábor –
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]