Lélekhántók

Itt az idő, hogy végre jót is írjak,
helyreütni, mit eddig müvelék.
Az évek múlnak; senkinek se híjnak.
Oh, meddig alszol, költő-büszkeség?
Múzsa, hiúság, döfj az oldalamba!
Rikoltsak én is olyat, aminőt
nem harsog túl e század híg zsivajja:
daloltasd vélem a – jelen időt!
Oh add kezembe ezt a kort! E kornak
lelkét, melyet ma annyian boncolnak.
Vonultasd fel e boncolók, e fejtők
nemes hadát, mely – míg pusztul a nép –
megmentett annyi ficsurat és delnőt
attól, hogy – rosszul töltse éjjelét;
e hadat, amely olyan büszke-fennen
mondta magáról: progressziv! (Az is,
bár igaz, hogy csak olyan értelemben,
ahogy progressziv a paralizis.)
Így volt haladó e mélyanalízis
tábora is: haladt, de hogy haladt!
Könnyedén, mert – – – – – – – hisz’
– – – – – – – – – – – – – a nép lemaradt.
E mívelt urbánusok, citádínok
titka ez volt. Hát lássuk ezt a titkot!
 

1936

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]