Kolerások; 1831

Botját forgatva egy vidám paraszt
lépdelt az úton könnyedén.
Dúdolt, fütyölt…! Nem tudta ő sem azt,
hogy ő Végzet, ő a szörnyű Rém,
amelynek jöttét félte a falu;
hogy ő a Kolera, az iszonyu!
Vizelt, mivel már látta, odalent,
Simontornyát. Aztán szépen bement.
Bocskoros volt s nyurga ez a Halál.
Onnan fentről jött, északról, gyalog,
Megállt rögtön az első kapunál.
Vizet kért. Egy jó csuporral kapott.
Visszaadta a csuprot. S ott maradt
a csuporban, amíg ő ment tovább
a két megyére elég pusztulás – –
(Hogyan bomlik szét egy rendszer előbb anarchiába,
aztán a szabadság valami új rend-féléjébe.
A parasztok hiedelmei – „lényegükben”
most helyesen irányulnak. A lázadás.
A leverés: a halál uralma a halálon.)
 

1936

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]