5

 

 

 

 

Egy humanista költőhöz

Te is! Te is, barátom? – Elhagynád hivatásod?
Hagynád – te! –: legyen úrrá a sötétség a földön?
Egy pillantást köréd: a legszebb ősi ösztön,
a szív lázadása hunyóban máris, látod!
Vitted te is a fáklyát, melynek ragályos lángja
lángok ezerét kelté ragyogó értelemre;
csattogott bár a korbács s a szolga tűrt sziszegve,
volt, aki tanította legalább jajdulásra.
Most hallgat kint a nép s ha száját szóra nyitja,
torz ugatást hörög csak, mert újra állattá lett;
mint egy belőle, mondom: nyelve is áruló lett;
és már maga sem tudja, mi az igazi kínja.
Szólalj meg hát, vívódó, s úgy, ahogy egykor kezdted:
arccal a zivatarba! s megint: fortissimóval!
Add meg csupán a hangot! lobogó ifjú kardal
szakad föl diadallal, versenyez majd körötted!
Ha pusztul ideálunk, az igazság – dalolva
pusztuljunk vele mink is, elégő hittevőkként
átkozva bíráinkat, szörny máglyánkat, az önkényt
és küldve himnuszunkat egy tiszta, messzi korba!
Magadra maradtál? De micsoda szép seregből!
Kezdd rá, amit nem is kezdeni: folytatnod kell,
hogy: nunquam revertar! vagy – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – azt a fáklyát kezedből!
 

1929

 

 

 

Fáj, fáj…

Idegen nékem már e táj –
Minden, mi benne vonz, hív és tart,
csak az, hogy fáj.
És ez a nép is, ez a nép –
Enyém csak az belőle, mi
tört, vert, cserép.
Csak fáj és fáj, miért fáj folyton?
Fáj, fáj: így emlékeztet, oktat,
hogy ő az otthon – – – –
– – – – – – – – – – – – –
 

1932

 

 

 

Letartóztatás

„Kezeket fel!” – Micsoda rossz regény!
s e komor arcok! zord tekintetek!
s a motozás! – A század elején
pörgethettek ily ócska filmeket –
Most érzem, semmi sincsen a helyén,
mily rossz a rendezés e földtekén!
A rémülettől bár gyomrom remeg,
látom az embert, látom a szegény
ripacsokat, a bárgyú szerepet! –
Író vagyok és duplán szenvedek – –
 

1933

 

 

 

Van egy hazám…

Van egy hazám még a hazán túl,
a haza meleg közepében,
mint a magház a gyümölcsében.
Belőled sarjadtam, Dunántúl.
Fentszállt életem már köröz le.
De már nem emlék, nem is vágy visz
a Sió, a Kapos, a Sárvíz
vidékére, a szülőföldre.
A súly visz csupán. Egyenesben
repültem fel, ez a bizonyság;
meglőtt madárként zuhanok rád
– – – – – – – – mind sebesebben.
 

1935

 

 

 

Miért is, miért is…

Négy-öt magyar helyett magam:
csak én kérdezek, hangtalan.
Négy-öt magyar – egy nép helyett
csak én ejtem le fejemet.
Hol van a többi? S van-e még?
Nézem a társak hült helyét.
És várom, hogy mellém ki ül.
És várok reménytelenül.
Miért is, miért is, miért?
Szenvedj és halj meg semmiért!

 

 

 

Őrző…

Őrző úgy voltam, kutya voltam,
csak vonítottam és csaholtam,
kiverve nem csupán a házból,
kiverve a ház udvarából,
nádasok körül kóborolva,
elriasztva és megcsúfolva,
fagyot harapva, szelet nyelve,
meghallgatást sehol se lelve,
tátott számat már a mennyboltra
fordítva a tébolyult holdra! – –

 

 

 

Gyászinduló

Üdvözlet néktek, kik harcoltatok,
harcoltatok és halni tudtatok.
Dicsőség nektek, kik meghaltatok,
halálotokkal példát adtatok.
Ti felkelők, ti bátran elesők,
ti bírák előtt büszkén meredők,
ti lábon álló, élő temetők,
menekülők, titkon elvérezők,
oh míly magasra léptetek sötét
korunk fölé, mely élni-halni félt!
Míly tiszta csúcsról néztek már felénk.
Takarjátok ki kebletek sebét.
Özvegyek, árvák, úgy könnyezzetek:
századok sírnak majd helyettetek.
Apák, anyák ránk úgy tekintsetek:
hogy a jövendő lett gyermeketek.
S mi gyászolók, mi lépjünk mind elő,
a gyász minékünk zord keresztelő,
emelődjék arcunk, a könnyező.
A közös kín a legnagyobb erő.
Mondjuk példának a kicsiny magot,
ki hivatást a föld alá kapott,
ki élni akkor kezd, midőn halott –
Ki népért halt, már fel is támadott.
Mert nem múlik a földön semmi sem,
se hő, se fény, sem erő semmilyen,
alakot cserél csak rejtelmesen –
Eszméért halni ne félj hát te sem.
A Quadalquivir vize nem elég
kimosni bár a szenvedők sebét
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
Üdv s tisztelet a zászlónak, amely
a földre úgy hull, hogyha hullni kell,
hogy félországot fed színével el,
követői kiömlő vérivel –

 

 

 

Almásy-tér…

Almásy-tér… Hát itt is, itt e házban
a Szabó- és Varrónők Otthonában
is összeesküdtem én hajdanában.
Oh hány tenger vitt forró áramában!
Ki fejti meg a fordított szomjat? Miért
vágytam szivemből ontani a vért,
mikor ők kérték, a munkásokért,
s mikor ők kérték, a parasztokért?

 

 

 

Minden betűm…

Minden betűm egy-egy gyerek,
vérem az ő vérük,
ha csináltam, megfelelek,
felelnem kell értük.
Lesz idő, hogy megeléglik
hatalmamat rajtuk,
felnőnek és – – – – –
lelegyintik apjuk.
Útrakelnek, elvegyülnek
– – – – – – – – – – – csinálnak
megismerem – – – – – – – – – – –
egy-egy unokámat – – – – – – – –

 

 

 

Páris körülzárásakor

Van Páris még? Remény már nincsen.
Látó szemünk mohón tekintsen:
gyüjtse hamar, amit lehet még,
fogy a mult és drágul az emlék.
Drágul az emlék, fogy a multunk,
oh be keveset is tanultunk:
vettünk abból, mi egykor értünk
teremtődött, hogy többet éljünk!
Többet s mélyebben s emberebben.
Meztelenedem a szivemben,
árvulok multamban; dühödten
kóborlok vadként majd jövőmben.
Szűkölve várom, mit veszítsz még,
veled kevesbedünk, emberség
s vadulunk vissza, míg a rom közt
a hős is sakálként üvöltöz…
 

1941

 

 

 

Csángók

Kívánkoztam a csángókhoz,
a künnrekedt pusztázókhoz,
Bukovinát sose láttam,
bele mégis visszavágytam.
Vissza, mint a gyerekkorba,
abba az őskori honba.
Istensegíts, Hadikfalva
volt álmaim birodalma.
Megindulván Napkeletnek,
ott pihentem volna egyet,
onnan léptem volna beljebb,
oda, hol a mese erjed.
Keletre, még keletebbre,
a sűrű nyelv-rengetegbe,
őseim Atlantiszába,
Kőrösi Csoma nyomába.
Mentem volna, sose mentem.
Ők indultak meg helyettem.
Nyikorgó nagy szekértábor
nesze kél az éjszakából –
Nyúlik messze a sík éjbe
kocsisereg lámpafénye;
sorban, hosszan, mintha házak,
utcasorok vonulnának.
Tejútnyi csillaggal mintha
Csaba népe térne vissza.
Zárkóznak be a parasztok:
ez a székely mindent ellop…
Gombolyagként kibomolva
tekerül le Hadikfalva.
Futó fonál az orsóról:
Istensegíts egy szekér-sor.
Hazátlan a hontalanhoz,
lemegyek a népfolyamhoz,
mint valami folyam-szélen
álldogálok az útfélen.
Maguk húzzák a szekeret,
rínak rajta a gyerekek.
Ver az eső, sehol egy ház;
ilyen volt a népvándorlás.
Törik a tej-kukoricát,
a szilvát a palánkon át;
zendül rájuk ebugatás –
ilyen volt a honfoglalás – –
– – – – – – – – – – – – –
Nézi a nép a menőket,
követi majd holnap őket.
Ez keletre, az nyugatra,
nyüzsög a nép, mint a hangya.
– – – – – – – – – – – – –
Szól az ágyú kelet felől,
feldörög rá nyugat felől;
ide-oda a csapdában
fut a magyar a honában. – –
 

1944

 

 

 

Áruló kiált…

Áruló kiált „áruló!”-t
és gyilkos „gyilkos!”-t
s nem némították el a jót
soha úgy, mint most.
S felkél a nap, mint elmebaj
vad rögeszméje
s lemegy véresen s száll a jaj
bár nincs ki értse.
S én állok csak, mert szólanék
még józan hangon – –
 

1944

 

 

 

Köszönöm…

Köszönöm ezt a két deci
remek bátorságot, barátom.
Akadozott már a batárom,
ez a kenőcs kellett neki…
Az győz, magam is úgy találom,
ki a veszélyt kineveti!…

 

 

 

Egy ellenállónak

Ha elfognak?… Akkor egy nemzet hőse
lehetsz, öregem. Egy percre a nemzet!
De áruló, ha rossz lesz az idegzet:
ha összeomlasz, egy nép omlik össze!
Ritka perc (egy nép örökéletében)
ritka alkalom (több lenni magadnál).
Amiért mindíg harcolni akartál:
ott a haza az öklöd közepében,
olyan lesz, amilyenné te teszed…
 

1944

 

 

 

Széchenyi emlékezete

Időzítetten, hova Hentzi rakta,
felrobbant száz év késéssel az akna;
 
a híd ledőlt –
S ahogyan akkor akarták, a vízbe
a büszke ívvel a nemzet gerince
 
az is betört – –

 

 

 

Út és cél…

Jönnek nyomunkban a parasztfiúk.
 
„Vár ránk az út!”
 
lelkendezik.
Útravalóul mit adjak nekik?
Eltéved, kinek az út az irány
és nem a cél: hová utat csinál.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]