E megmozdult világban

Én azt nézem, hogy kisded,
ki nem született volna,
mégis hány születik meg
a hadak multa óta,
és azt, hogy szerető hány,
ki padkán ölelőzött,
hány alszik lepedők közt
közös tulajdon ágyán
és azt, a majorságban
a bográcsból ma hányan
és mit esznek s mint éve,
mennyivel több a kéve –
költő vagyok.
 
A bankár
ügye nyergelni álmot
és vegyetek a papnál
szemre szebb másvilágot.
Legyek én csak így látnok!
Szótartó tények tiszta
jóslatain át látok,
jövendő, titkaidba.
Nem halott temetőkkel
vágyom szállni magasba:
eleven néppel, földdel:
ragadjak hát csak abba!
Bokáig bent a sárban,
lábomon egy országgal,
szívem, te hű, így szárnyalj
e megmozdult világban.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]