A munka és a halál közt

Egy öreg kovács emlékének

 
Ahogy két kezem tudta,
hát készen itt a munka.
Jó volna tán, ha itt-ott
pántjain még javítok –
Még jobb volna előlről
kezdenem az egészet!
De ime rámsötétlett –
Kifogytam az időből –
Hát – ha készen, ha félben –
vén este van, bevégzem.
S most, hogy szemem lezárom
s fáj izzón ez a két szem:
mi is a szép – most látom,
mi is a jó – most érzem.
Mily fényekbe is láthat,
ki szerszámához már vak –
 
Ő tudna csak dalolni
a világnak, a néma!
Óh, hogy tudna ölelni
és harcolni a béna!
Beh jó is volt igy békén
ülni rég a nap végén –
Oh, ülhessek ma is még,
lerakván minden eszközt,
– várva a végső estét –
a munka és halál közt,
megérezvén egy fájó
édesded sajdulásból:
Mint kellett volna jobban,
úgy ahogy élt szivemben!
Mint kellett volna szebben,
ahogy álmodom mostan
emelve könnyben ázó
szememet a homályból,
lebegő alakzat, rád
zord ösztökélőm, hozzád,
feltündöklő igazság!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]