A Lago Maggiore fölött

Hullámzik a tó és hullámgyürük
a hegyek hajlatán is mindenütt!
Bástyára bástya, lépcsős kertre kert.
Nézd a tarajlást, mit a munka vert
és ver szünetlen! Lugassal teli
szallagnyi szöllők emeletjei
hullámzanak és küzdenek. Lemáll,
de felfut újra a fal és megáll
a föld, a zöld a sziklán! Szabadon
új terrasz zúdul át a terraszon;
bástya-tajtékok, terrasz-torlaszok
esengik s ostromolják a napot.
 
Árad és csobog
körben a tájék: fölfelé zuhog!
 
Ott, fönt, e szép vihart
vedd szemre: harminc évszázada tart!
Hullámzik lent a tó, a zöldelő
s fönt láthatón a színtelen idő.
Nézted a hetyke sziklavárakat?
Bámuld az apró bérci falvakat,
ahogy felállnak s végiglengetik
vacsora-füstjük zászló-jeleit.
Az a hódítás, az a győzelem
egyetlen győzelmed, történelem!
Álltam a völgy s a századok felett
az úton, melyen Cézár ügetett
s néztem, nézhettem egy szép dallamot:
a kőfalak hab-futamain át
s viharán át, mely szinte harsogott,
néztem a bástyák konok vonalát,
két szememmel, a hegyekre futott
vonalakban a küzködő világ
valami boldog dalát… Vén vagyok
már a reményre, de ez elkapott,
az a hang, ahogy újra-újra csak
megostromolta a havasokat,
elkapott az a szólam, az a szép
akarat, az a zengő hetykeség,
mely föl-fölcsapott a magaslatig,
hol jég és csönd és tán isten lakik
s amely, ha százszor is visszacsurog,
markában tartja mégis a csucsot.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]