Parasztpárt

– Hol hálunk meg? Hol megállunk,
hol elér az este!
Futott a tehergépkocsi,
közel lett a messze.
S lett messze a közel újra,
sorjáztak a falvak.
Hálás miatt nem éreztünk
itt sem aggodalmat.
Sorjáztak az ismeretlen
falvak, tanyák, puszták,
mint a gyöngyszemek – mi húztuk
beléjük a cérnát!
Nem aggódtunk, hol is hálunk,
mit eszünk estére,
közel otthon lett az ország
minden messzesége.
Ott hálunk meg, hol megállunk,
azonmód, mint tegnap,
bekopogunk, hol világos,
fényes még az ablak.
– Megmondjuk nevünk az első
parasztpárti tagnak…
– Bizonyos, hogy adnak szállást.
– Vacsorát is adnak!
Leterítenek, ha nincs más,
egy jó nyaláb szalmát.
– Született így máshol is már
egy nép és egy ország.
Úgy születik, ahogy hajdan
reméltem, akartam,
öccsét, bátyját érzi lassan
magyar a magyarban.
Egy szép, egy új egyház épül,
Oltára, az oltár
bárhol ott van, hol úgy érzed,
mintha otthon volnál.
Mintha apád, anyád nyitná
elibéd az ajtót,
mintha apádnak, anyádnak
kezdenél te is szót.
Futott sírva nagy Bercsényi
kastélyból, hazából.
Futott házról házra vígan
itthon Rózsa Sándor.
Beh szomorú, hogy ő tudta,
csak ők itt az útat,
az egyetlent – azt keressük
meg mi is magunknak!
Az a nehéz, az az ösvény!
Egy rossz lépés félre,
s Kárpát nélkül, hágó nélkül
hullsz vak sötétségbe.
Mit ér hatalom s dicsőség?
mit a száraz morzsák?
Szívszerint kell, vagy sehogysem
minekünk az ország!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]