Rangrejtve, 1944

 

Tavasz

A földben a hulla sötéten nyúlik
 
végig Európán,
de az almafa újra fehéren nyílik,
 
nem vért csöpöget rám!
 

Jeladás

Bementünk az ivóba. „Ni!… öcsém!…” –
állt föl egy vendég. Morcosan, hogy lássa,
szegény nevemre úgy néztem mögém,
akár egy hátrakergetett kutyára.
 

Tisztázás

Mi voltam én? Egy név? Vagy már a tett?
S csak visszakapnám most az ütleget?
Hisz csak beszéltem! – Hát szavadba vág,
majd megfogalmaz most ő, a világ!
 

Menekülő

Ez a szorongás, ez a baljós
szünetlen rettenet!
Fut a vonat és jön a pallós
híven fejem felett.
 

Visszhang

Igen, beszéltem s álltak a falak
némán, ezt hittem. S ím visszhangzanak,
s most szívdobogva én hallgathatok:
igen, ez voltam! Igen, ez vagyok!
 

Haza

Hazaáruló, nem lelek helyet
hazámban. Beh kicsi lettél, hazám!
S beh enyém! Akár hajdan a tanyán
kapunk sarka, ha kutya kergetett.
 

Katica néném

Katica néném, hogy babusgatott,
mihelyt megtudta, hogy bajban vagyok.
– Mi kell? Mi még? Legkedvérevalóbban
felkapott volna, mint pólyáskoromban.
 

Bezárva

Csak a pap – ördög vinné a papot!
Az unos-untan bekopogtatott.
– Hamar, a kamra!… Így volt: én e börtön
mélyén sinylődtem, dión és befőttön.
 

Férfiak és nők

Megfeleztük Lászlóval a zsilettet
s bedugtuk a cipőnkbe. Ha „lefognak”,
lesz egy bosszunk még: megölni – magunkat!
 
Az asszonyok nevettek.
 

Fürdő

Jó ez a fürdő, hazám, aljnépedben!
Szenny, szenvedés, mennyi mocsok között
úszom, mosakszom! Tiszta ettől lettem.
Hozd, szabadság, napfény-törölköződ!
 

Költészet és valóság

Kivert a félsz. Mert mégse vagyok oly
derűs, mint ujjam közt a toll!
Fütyül rám is. Gondja a messzi kor.
A jelen?! Légy a megvető mosoly!
 

Nyár

Mivel van a föld tele!
S zöld, zöld a fák levele:
nem olyan, mint illene,
nem alvadt-vér fekete!
 

Egy váróteremben

Aludtam. Zseblámpa döfött szemembe.
„Az iratokat! Hova megy maga?!”
Álmomban kantárt, zablát megeresztve
villámcsapás közt nyargaltam haza.
 

Dinnyések

Mezétláb léptem ki az úti gazba,
majd a szekérhez: „Messzi a rév innét?…
…Kérnek papírt is?…” Megnézett a gazda.
És búcsúzóul lenyujtott egy dinnyét.
 

Felébredt finnyásság

Meddig tart még? Nekem már amíg élek.
A számkivetés, öcsém, visszahat!
Megnézem majd, akihez még betérek.
Vissza sem adom könnyen magamat.
 

Nyugodtan

Hegyi pincében élek; asztalom
a megterített déli Balaton.
Csillog a só, a villa, az üveg.
Fény, csönd. Három megyét vendégelek.
 

Csillagok a vízen

Emlékszem, akkor is épp ilyen éj volt.
Ezüst kacsaként úszott ki a félhold
fent a mennyboltra s lent a rengő tóra,
hol ezer fia várta ringatódzva.
 

Segítő magyarok

Présház, diófa, esti völgy felett.
Hű arcok, hangok. Egyszerre, dörögve:
„Gyertek át! Vendég! Ne kérdd! Gyula jött le!
Hajtják azok a veszett németek!”
 

D. A.-nak

Megint veszély! „Egy csendőrszázados
három vármegyén át téged nyomoz!…”
Végre elért. Így zihált: Ismerem!
Keresik! Meneküljön, mesterem!
 

Biztonság

Veszély, veszély. De ma is képtelen
vagyok hinni, baj eshet itt velem,
hol dédapám élt! itt! e megzavart
jött-ment nyáj itt veszti el a magyart?!
 

Áldozat

Eltéptem, mit tegnap írtam,
meglelheti valaki.
Elfeledni is igyekszem,
ki találnám vallani.
Elkezdtem, de abbahagytam,
mi eszembe ma jutott
és megfojtom ezt is, ezt a
most mozgó vers-magzatot.
Rugkapálsz még benne, eszme?
Nem maradsz meg eleven!
Vers vagy így is? Szóra kelnél?
Kiálts égre, holttetem!
 

Melyik indul?1

Fehérváron egy néma vonat áll.
„Zsidók!…” suttogja egy vigyori száj.
Csend. S már viszik is azt a vonatot.
Vagy a mienk megy? S én is rab vagyok?
Szívem megdermedt. Az a pillanat,
mint kést vágta belém sorsotokat.
 

Szégyen-bélyeg

Meg vagyok én is jelölve. A bélyeg,
amit viseltek ti melleteken,
ahányszor látom, forró foltot éget
a homlokomra: az én szégyenem!
Mindenkié, csak épp nem a tiétek!
Az a rongy (vagy az a kitüntetés)
lekerül egy-kettőre a ruháról.
Tudom, helyén seb fog maradni és
csak akkor fáj majd: mélyéig kitárul!
De lesz gyógyulás és lesz pihenés.
 

Házkutatás

Feldúltak mindent. Már nemcsak a gazdát,
a fegyvert, fegyvertáramat akarták.
Semmi! Tiportak könyvben, kéziratban:
bokán felül golyóban, ekrazitban.
 

Fölkészülten

Simítom nyakam, itt töri
 
ki majd a hóhér.
Tapintom szívem, ezt lövi
 
át majd a hóhér.
– Testvér! – súgom majd, tudva bár,
 
hogy kár a szóért.
 

Tűzben

Égett a város, bűzhödött,
olvasztotta ki vétkeinket;
sercegtünk mind a tűz fölött:
a romlandók, egymásra leltek.
Az volt a kéj: a szennyben, lángban
szeretni – nem egymást, hanem
utoljára még, részegen,
önmagunkat a pusztulásban!
 

Tető nélkül

Lebbent a szél. A hamuban, tele
dühvel, ki-kinyílt a parázs szeme.
Krumplit sütöttünk. Fent az esten át
repülők szálltak, rég nem vadlibák.
 

Könnyítő gond

De, bujdosva volt legjobb dolgom.
Ettem, sose fáztam.
Hogy élhetnék meg, ez volt gondom
a siralomházban.
 

Jean Paul versben

Emlékezet,
egyetlen édenkertem,
honnan sosem lehet
kiűzni engem.
 

Egy állomáson

Esztike, ő megismert. Őrnagy férje
mellett állt, nem szólt, épp csak elpirult.
Emlékezett kisdiák szerelmére?
Arcába újabb pírt lökött a mult.
 

Lehullt repülőgép

Mi ez most? immár önmaga
 
vége.
S egy új élet kezdete.
A harc romhalmaza:
 
béke.
A rom csendélete.
 

Érdeklődő nyaraló

„Maga őrzi ott azt a tehenet?”
szólt a zord úr a magasból, míg lába
átlökte könyvemet címoldalára.
Ment máris. Keats adott feleletet.
 

A szántódi révházban

Shakespeare ismerte igazán a népet!
Hogy árad ki s be, hogy éljenez, hogyan
abcúgol, ahogy – felhő magasan –
zengnek vagy lógnak szótlan a vezérek.
 

Véglet

Gyűlölj! S megmondtad, kit szerethetek.
Vess ki! És megmutattad házamat.
Itt tekergek a csillagok alatt;
örökké élek, ha most elveszek.
 

Öngyilkosság?

Szégyen, vívódás… Mintha magam volnék
egy személyben az egész elbukott nép:
csak tudnék talpraállni utolszor még,
hogy ledöfjem a hitvány hitszegőjét!
 

Hazám

Ha asszony volna: sose látna többet,
szívem, a szolga, bár beleszakadna;
ha ital volna, lódítnám a falra
s nézném a sarkot, ahova kiköpjek;
ha ház volna, hát vágnék az ablakba
s rúgnám az ajtót sarkig, hogy kitörjek,
kijussak, bár a küszöbre zuhanva,
a levegőre, végre a szabadba!
 

A feleségnek

Messziről, itt is te tartod a sorsom.
Nyugodtan fekszem. Erősebb, szívósabb,
egyre nagyobb vagy, minél távolabb vagy.
Országnyi két karodban ringatódzom.
 

Végrendelet I.

Ha jársz májusi meleg ég alatt
s nem tudni honnan, mert hisz süt a nap,
arcodra hull egy tiszta, könnyű csepp,
gondolj reám. Rádhagyom könnyemet.
Szerettelek és megsirattalak.
 

Végrendelet II.

A szélnek hagyom hangomat. Kiáltson
vagy susogjon egy szóval többet el,
ha fájdalmadra senki sem felel,
fiam, magyar, e rideg pusztaságon.
S a tóra hagyom bölcs mosolyodásom.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]