Magányos angyal

Ady emlékének

 
Az évek között egy rejtekező
angyal kiáltja nagy szavát.
Nem az egek angyala ő.
Semmiből ő maga gyúrta magát.
Ím a mocsárra tévedt katona,
ki köd hátán üget ide.
Csaták fejetlen harcosa,
számkivetett fajták jobb-nincs hite.
Vadóc, dobáló szellem, amilyet
népeinek Ázsia szül.
Egykor emberként élhetett,
azért pusztult el embertelenül.
Fáról varjúként fára ilyenek
követnek dúlt-vert csapatot.
Szavára hull a csüggeteg,
elhull mind a szíve-nyomorodott.
Diadalát és ujjongó dühét
a sátán kiáltja vele?
Vagy mit akar még ez a nép,
kinek bezárult pokla és ege?
Kiált az angyal s harag s szeretet
emeli szívét és kezét
s szégyen, hogy egyebet nem tehetett,
csak azt, hogy odadobta életét.
Kit nem erősít, nem költ fel e hang,
sorsát sohasem érti meg.
Ott kezdődik az itt alant,
hol elfordulnak mint az istenek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]