Két emlék

 

1. Hídon

Tízen vagy tizenegyen: a kis társaság
 
az esztergomi dóm-hegyről jövet
az országútra érve egy percre megállt
 
egy lámpa alatt – ottan áll ma is –
szélén Babits-csal; hajadonfővel haladt
 
kockás kabátban; nem feledtem el
sem őt, sem öltönyét, sem félszeg mosolyát…
 
Minden mást elnyelt a hamar idő,
azt a napot, az út végét és elejét.
 
Csak az a perc maradt meg, amidőn
az útra értünk, csak az a kis útdarab
 
maradt meg emlékemben. A futó
idő felett mint felmagasodó hid áll
 
ívén Babits-csal, ahogy mosolyog,
fedetlen fővel, félszegen, a győzelem
 
leronthatatlan szobraként.
 

2. Győztes óra

Álltunk Mihállyal a hegyen,
a szőllőkben Szekszárd felett,
hajunkat hűvös szél dobálta,
s elnéztünk a síkság felett,
az idő felett, mely alattunk
folyt a Dunával, a Sióval,
aztán lejöttünk s mi is folytunk
az időkkel és a folyókkal,
de az időből egy darab
föntmaradt a hegyen örökre,
lelkünk jobb része föntmaradt,
de a völgybe az sose jött le;
mint hadvezérek a futó
ellenség hadai felett
állunk Mihállyal a hegyen,
frissen minden folyók felett;
lent népek, országok bomolnak,
eltajtékoznak nemzetek,
szolga telek szennybe csurognak,
jön a szabadság-kikelet,
mint őrszemek, rendíthetetlen
állunk a kőkereszt felett
egy ifjú nővel s kisleánnyal
s bajunk már semmi sem lehet.
 

1943

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]