Egy jól-telt légiriadó után a Ferenc-hegyen

Ezzel a jó lélekzettel igyad
magadba ezt az őszi tág eget!
Vedd kezedbe, mint poharat
e völgyet (oly hűs csönddel csordulót,
hogy szinte kortyolgathatod).
Öleld fel, azzal, hogy lám nézheted
boldogan nyúló városod!
Mint gyermeked
hempereg lent az őszi fény díszéül
a gőzök, füstök szétgöngyölgetett
pólyái között baj, bántalom nélkül!
Oh könnyebbítő szeretet,
hogy van tovább és kit szeretni.
Oh megpróbált vég és megízlelt semmi,
mely gazdagítja szívedet!
Jégfellegek fenyegető
futta utáni tiszta csönd.
Beh tág a mell és a mező
és a jövendő odafönt!
Lapultunk – asszony s férfi –
anyánk, a halál karján, mint a gyermek.
Beh jó – letéve – újra földre lépni,
sietni egyet.
Nem így akartam, a sors ne így akarja,
ne így ossza, ne így röpítse szét
e várost, csupa nyomorék
és használhatatlan darabra.
Kémények, füstölögjetek
egy telitüdejűt az égre.
Adjátok ki félelmetek
utcák, terek a mindenségbe.
És társak, akikben tovább
buzogtatja ősi áramát
az idő, az emberfaj és az eszme,
sorsunk egy sorsba fonva össze,
hogy tudjunk emberként megállani:
egymásnak ajándékai
félszeg arcunkról vegyük át
tisztítsuk meg egymás mosolyát.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]