Verses útinapló

 

A simontornyai vasúti-hídra

Jó volt állni a híd alatt,
ha már jelzett is a vonat.
Nézni a biztos szerkezet
vasvázait fejünk felett.
És mását, amely a vizen
lebegett kék-tündérien.
Jó volt félni is, bízni is,
kételkedni, de hinni is.
Gyúrni hetyke mosolyba át
a félsz tétova vigyorát.
Mérni a többi nagy gyerek
félelmén a félelmemet.
A halál jött s az élvezet:
hogy elszáll a fejünk felett.
Szorult, vonaglott, nyítt a sín,
mint nőstény, hogyha jő a hím.
Jött a halál s a híd megállt,
várta, mint üsző a bikát.
Jó volt kuksolni a csapat
gyerek között a híd alatt.
Kísérteni az ördögöt –
dörgött, dübörgött, prüsszögött!
Szorítottam Feri kezét,
hogy mégse rogyjon ránk az ég.
 

Egy másik hídra, melyet a költő családja emelt

Átmegyek rajta, csöng a híd,
dicséri Náci bácsi markait,
dicséri Józsi sógor ökleit,
apám vidám pörölyütéseit.
Oly büszke, mintha állna a Dunán;
áll csak egy szurdék csermely-fonalán.
Nem Pestet köti össze és Budát:
Ozora kocsmáját és templomát.
A Cinca fölött feszül – de merész,
fölnyúló páros rácsa mit idéz?
A Lánchíd ívét, az ív rácsait!
Egy vén számadó grófi vágyait.
Jó nékem lépteim rajt hallani,
csöngnek, mint nagyapa forintjai,
jövet-menet hídvámot a híd ád:
egy régi érdem arany kamatát.
Ahogy akarta egy okos juhász
és veje s fia, két komoly kovács,
áll jó kedvében is némán a híd,
dicsérhetne akár egy Széchenyit.
 

A lélekharangra

Itt csöndítenek arra is, ki haldokol,
szólítgatja a torony a fogoly:
a kézbe kapott lelket, mint mi hajdan
a csigát háza kanyaraiból.
 

A szőlőhegyre menet

Látom a présházat már a hegyen,
szelíd varázslat esik meg velem,
lélekben fent vagyok, hűs lomb alól
szánom magam, ki ittlent kutyagol.
 

A falubeli patakra

Ez a patak olyan patak,
hogy nincsen is, ha nem dagad,
nem is folyik, úgy elalszik.
Akkor van, ha megharagszik.
Fenekéről az akácfa
alig lát ki az utcára,
a fák alján van-e, nincs-e,
nem is gondolunk a vízre.
Nem is patak ez a patak,
amíg az ég meg nem hasad,
meg nem nyílik, meg nem zendül,
akkor indul meg a hegyről.
Akkor jő, mint a táblával
Mózes az Úr haragjával,
bőgve, törve, mint vad csorda,
villámcsapás ostorozza.
Kiugrik a főutcára,
épphogy nem két lábra állva,
akkor járja azt a táncot,
mitől forognak a házak.
Akkor él, ha színig tele,
dühtől feszül minden ere,
akkor él, ha halni bírna,
mint aki e verset írja.
Ragyoghat a nap az égen,
járja tovább csak keményen,
mint a legény igazában,
cigány nélkül, egymagában.
 

Egy öreg béresre

Völgyből dombra költözött a család,
a határ egyik feléből a másba.
Itt van, de mégse láthatok le Gyántra,
hegy takarja a kedves, hű szukát.
„Söveges megvan?” „Nem, Gyánton maradt”.
Hogy: „nem szok meg már ő még egy világot,
új ökröt, lovat, kutat, uraságot,
új villanyeleket, új markokat!”
 

A pannon lélekre

Pannonia, az arány földje ez,
a várkapuban márvány a deres,
a kapualjban, mely mint trombita
harsogta le a jajt a faluba.
A mesterművön elültem soká,
elgondoltam, kit huzatnék le rá,
bőgje világgá bűnét a bünös,
ítélt bennem a vad katona-ős,
de állt szívembe rögtön hökkenet,
ki húzatna le épp így engemet?
Moccantak, zúgtak a jobbágy atyák:
igazság! jog! csak semmi durvaság!
 

Philippo Scolari di Ozora szellemének

Tavaly még megvolt – volt és nincs deres,
elhordta azt is már a kőmíves.
Küszöb lett? Kőpad? Áll, áll, ellenáll,
de végül mégis omlik csak a vár.
Mely száz csata közt megóvta falát,
megadván mindig időben magát,
nem törte, csak az évek tábora.
Rakta alját Pipo di Ozora.
Rakatta tovább egy török basa,
és távozott épen ő is haza,
mert köpte markát bár, meggondolá,
nem temetkezett a falak alá.
Mit labanc, kuruc meg nem dönthetett,
mérik a várat műértő szemek.
„Ér másfélezret benne csak a fa!”
mond Béla, vélem első unoka.
Azon volna, hogy ketten megvegyük,
a vén mihasznát, a semmi becsűt,
megvegyük, lebontassuk csöndesen
s vegyünk egy szép nagy szőlőt a hegyen.
 

Játékszer

Mintha itt volna a tenyeremen,
az öreg várat úgy méregetem.
Hány művész s vitéz élt itt valaha!
Utánuk gyermekálmaim hada.
Majd ifjú s férfi terveim soka:
egy pórhad, kórház, népfőiskola,
az ős-szegénység! – adjátok nekik
szívem utolsó játékszereit!
 

Rab és porkoláb

Tagadhatnánk, mit érnénk el vele?
Ez a vár volt négy megye börtöne.
Akit Bakonyban elcsíptek betyárt,
itt szenvedett fogságot vagy halált.
Verte a pandúr a szegény legényt,
siratta lánya a legényt, szegényt,
siratta, míg hozzá nem ment, amíg
nem siratta meg férji markait…
Mint kas körül a méh, rajzott a nép,
vegyült a zsandár-, betyárivadék.
Lelkem egy fele rögtön öldököl,
ha nincs a másik ott, a börtönőr.
 

A szegényekre

A szegények szerények. Hova lett
haduk, a hű, hogy a család felett
jobb napok járnak; mint nemes vadak
lapulnak távol szűz erdők alatt.
Gyermekkoromban milyen gyolcs gatyák,
bőszoknyák lengtek küszöbünkön át,
s a bennük mozgó ángyok, atyusok! –
Eltűntek, mint a brontozauruszok.
Somfordál, mint a farkas menekül
a szegény a fény, a világ elől.
A régi sok rokon Julis, Maris,
a sírba siklottak előlem is.
Vad a ketrecben, némán ballagom
be a szép kertet, hol most lakhatom.
Hegyen, a tisztilak szebb helyen áll,
királyibban, mint sok királyi vár.
Puszta szigeten állok, idegen,
a bennszülöttek népét keresem.
Gyertek elő! Még értem szavatok.
Gyertek elő, mert éhen pusztulok.
 

Számvetés

Nem vágyok élni, ahogy egykor éltem,
ötödmagammal egy rossz tűz körül.
Itt élnék mégis ezen a vidéken,
itt élnék – élhetnék csak emberül!
A hivatalnok – ki eltartja bennem
a költőt – hálhat már paplan alatt.
A napszámos rég föld alatt pihenne,
az őserő, a nemzeti alap!
Minden megoszt. Nem élek meg, hol élnék
s ahol megélek, lelkem alszik el.
Így példázom időm kegyetlenségét:
kapuira felnégyelve emel.
 

A gyerekekre

Nézd a gyerekek arcát. Ott! A porban!
Mennyi öröktől ismert ismeretlen!
Mert nem kellett vátesznek lennem,
hogy megjósoljam:
ilyen arccal jő fel, mint napkelet
vigasza ő is, a te gyereked.
Kapj föl még egyet, ha kevesled
az otthonit, ilyen arcú az is,
így sütött apám, anyám arca is.
Hogy lengenek,
mint fa körül a sarjú bokrok, úgy
ágaskodnak a lányok, a fiúk.
Elgondolni hadd álljak közibük:
be jó, be szép, ha bokrosul a nép.
Ne feledjék, kiket a jegenyék
sorsára küld
magából magasba: nem díszleni,
de vihar előtt veszélyt inteni.
Boldog, ki ilyen rengeteg felett
hajlonghat jajjal, mégis boldogan,
de a veszélyben is nagy-gondtalan:
kitörhetek,
egy kézmozdulat voltam – de hány készül
még a jó karból, az erős gyökérből!
 

Mentség

Mentse e verseket: két nap alatt
írtam velük tele noteszomat
titokban, loppal, mint valami kém.
Lopkodnom kell, mi öröktől enyém.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]