Hegyi temető

Amott a hegytetőben
micsoda vadmadársereg
tojásai fehérlenek,
domborulnak a temetőben?
Sírok, új sírok száza!
Költi őket fentről a nagy,
a lángoló kotlós, a nap
s ők készülnek a szárnyalásra.
Micsoda nap lesz, ünnep,
ha az a fészekalja nép
száll a hegyről az égbe szét,
ha a koporsók kiürülnek.
Máris üres tojáshéj
vagy bátyám sírja? És lakód
kiszabadultan fölcsapott
és fiai fölött keringél?
S valahol mind megvannak
a Bözsi nénik, Lidikák?
Lengenek havas égen át,
mint sirályok, fekete varjak.
Jámbor rokonok! Itten
úgy szállnék én is föld alá,
hogy mégsem örök a halál,
hogy újra fényre költet isten!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]