Tüzes trón1

Egy hírlapi hadjáratra

 
Ültessenek a trónusodra,
másat akkor se mondhatok.
Egy új isten szörny csipkebokra
az a trón, ha izzik s lobog.
Egyre az ige zeng belőle.
Kiáltsa most az én jajom
a mélyben lakó hatalom
üzenetét e dőre földre.
Csapják fejembe koronádat:
csak messzehangzóbb, élesebb
lesz az a kín, mélységesebb,
mely szóra feszítette számat.
Dadogni fogok s tán zokognék:
élő jövőm van: gyermekem!
Halálig igaz az legyen,
mit ma dalolva mondhatok még.
Abban az iszonyatos hőben
remeghetek s vacoghatok,
vissza semmit se vonhatok:
zengőn oly messze szállt belőlem.
 

1943. III. 22.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]