Jó halált

Mit kérhetünk még? Jó halált.
Szép-nemeset
adjon, ha kegyével megáld;
adjon az isten jó halált,
pihentetőt, kényelmeset.
Hogy életünket ne bitó
s hóhérököl,
ne kerék, ne nyárs, ne karó,
ne tűz oltsa el, ne golyó,
ne füst, ne víz, ne gáz, ne tőr.
Némán és őszi derűsen,
halálosan
úgy is mosolygón, szívesen
múlhassunk (mint ma senki sem),
magunknak csak, magányosan.
Anyák, ti imádkozzatok,
ne emberi
kezekbe essen fiatok,
ha majd órája ütni fog
és ég és föld elengedi.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]