A betegség értelméről

Az én betegségem, hogy még itt vagyok
s hogy soha már nem is szabadulhatok.
Hogy magasan, de csak olykép magasan,
mint ki magasítva szégyenfára van,
hallanom és látnom ím mindeneket,
de tennem jottányi nem engedtetett;
hogy amire nézek, feddőn visszanéz,
úgy löki értelmét belém, mint a kés,
hogy bárhová nézek, vádló válaszát
szíjként vágja végig rajtam a világ.
Mit váltok meg én így? Az apró jajok
szisszeivel egy kis keresztfán vagyok.
A világ bűnéből ily óvatosan
nem oldok ki mást én, csupán önmagam:
amíg én jajongok, hallgat kint a vád;
jajjal verem vissza a világ jaját.
Úrhatnám szolgák és szolgai urak
fölött csak magamnak vagyok áldozat.
De nem hallgat, de nem alkuszik az ég.
Ilyen sovány bárány neki nem elég!
Fut és bú a lélek; jajom is talán
csak hívó kiáltás a futó után.
De bármitől futsz is, de lelkem ne úgy,
ne arra fuss, merre visz ma minden út!
Légy te büszke, lökd el mind e téveteg
vajákosokat és eretnekeket,
kik a gyónás titkát mernék csalni ki
és mernék istenként megbocsátani,
hirdetvén: magának szenved, aki él
s még a halál is csak torzult célú kéj!
Te merészen, szemközt merj szenvedni. Valld:
volt, ki attól élt, hogy más helyébe halt.
Valld: ki csak magáért szenved és jaját
úgy csörgeti, mint a fösvény aranyát,
legtöbbet magából dőrén az pazarl.
Szenvedj te, míg szenved a világ s akarj
még több szenvedést és valld, hogy a halál,
az is átváltozás és nem akadály,
akár a mesében, hol boldog király
az lesz, aki próbát legtöbbet kiáll.
 
(Amit még meg kellene írni:
Old és könnyít a te könnyed is talán
a világra vetett penitencián,
mert nincs hasztalan kín, számadás ha lesz;
vállald a szégyenfát, úgy lehet kereszt.
Szenvedj, így zsarold meg jajjal Őt, aki
néped szenvedését ím eltűrheti.
Mert a világ másképp tiéd nem lehet,
csak a terhével: ha épp azt viseled.
Ha van, aki büntet, mutasd meg neki,
van ki a büntetést daccal fölveszi.
Valld: ki megfut isten korbácsa elül,
az is isten színe elől menekül.
Midőn minden hallgat, midőn csak a gép
veti föl az égre láng- s üvegszemét,
finom idegzettel, mint minden paraszt,
fújd az évek óta elrekedt panaszt.
Mint kutya a holdat, azt a hideget
úgy kérd, akit kérsz, tán az sem siketebb.
Hallanak-e, vagy sem, többet azt se kérdd,
úgy szép az áldozat, hogyha: semmiért!
Nyujtsd hittelen szíved azon üresen:
„többi a te dolgod, édes istenem!”)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]