Betegen, ősszel

 

1

 
Minden bokor külön
munkálkodik serényen.
 
Mily szorgalom, öröm,
 
gyors kapkodás a fényen,
a szélben futkosó füvön,
fürtön, telő gyümölcsökön.
 
Mint alkonyat előtt
 
aratók, csépelők:
 
az ősz tevékeny.
Én meg, mint lusta gazda
heverek, nézek a magasba –
 

2

Betegen fekszem, próbálgat a kín,
munkál a halál testem zárain;
feszít, csavar; a száj még mosolyog,
de enged a fog, meg-megcsikorog.
Mint bennetek, nők, az élet talál,
énbennem úgy lel cinkost a halál.
Csikorgok, hajlok, félek nyílani.
De matat, biztat bent is valami,
hogy fogoly voltam s jó lesz odaki
szűk partjaimon túláramlani,
szép áradásként el-szétnyúlani,
míg fel nem tűnnek isten ormai.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]