Ábrándom az volt…

Ábrándom az volt ma nekem,
ha túl leszek az ötvenen,
a hatvanon, a hetvenen,
bujdoklás lesz a kenyerem.
Vénen és vaksin, kopaszon
botladozom az utakon,
vén ebként szívem odavon,
hol lelkemmel ma is lakom.
Ismerős-ismeretlenül
csavargok vén tanyák körül,
szimatol szívem, megörül,
egy alom szalma csak kerül.
Kerül kenyér, morzsás, kemény,
langy leves a tál fenekén,
a konyha kopott küszöbén,
a gyereksereg közepén.
Lesz köztük is, ki könnyei
fényével mer csak kérdeni;
bólongva felelek neki,
mint gyermekkorom vénei.
De mikor már senki se szól,
mind a kiváncsi eloszol,
ott lesz a kút, a boglya, ól,
egy fél torony a domb alól.
Látom a magtárt, kocsiszínt,
a szérűt és műhelyt megint,
ott lesz nagyapám juha mind,
az ökrök is hű pár szerint.
S az örök fiú, aki fél,
s a vén, ki annyit se remél,
szívemben csöndes szót cserél
s helyet cserél, ahogy beszél.
Megszűnik, elszáll jeltelen
időm, jövőm, a félelem,
reményem is, megérkezem,
nem lesz utam, hitem, nevem.
Értem már most is, amit ott
a könnyült szív érteni fog,
ahogy melegen feldobog,
azt lükteti, szabad vagyok.
Mert nem lesz ország, sem haza,
csupán a fák panasz-szava,
csak jóslataink iszonya,
csak életem romhalmaza.
Honnan tudom? azt is tudom,
kántálva hogyan búcsuzom,
ahogy illik a mélyuton
s eltűnök, mint porban a nyom.
Könnyebbül bennem a teher,
ahogy a tenger táj, amely
kilökött, némán visszanyel,
már nem törődve semmivel.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]