Kérdező

„Kié, kié?” – mi csodás
madáré e csipogás?
Nem ismerem, keresem,
nem lelem semerre sem.
„Kié, kié?” – még remeg
az ághegy, ott ülhetett,
porzik a por, odaült?
Már onnan is elrepült.
„Kié, kié?” – csak fecseg,
mint kíváncsi kisgyerek,
ide fut és oda fut,
mást kérdezni sose tud.
Meg-megáll az asztagon,
a kepéken, kazlakon,
„Kié, kié?” – kérdezi,
senki sem felel neki.
„Kié, kié, ez kié?”
Száll kiáltva fölfelé.
Zeng már tőle a határ,
Mégsem látom, merre jár.
Azt hiszi tán jámboran,
olyan madár-esze van,
azé a föld, a világ,
kit rajta dolgozni lát.
Ó te nagy csodálkozó,
költőnek példátadó,
mutasd magad, szép remény.
De csak játszik, mint a fény.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]