Külön világban

Külön világban és külön időben
 
éltél, be messze tőlem.
 
Már vége – vége!
Már új idő, új rend van készülőben,
 
egy új teremtés, könnyű kezdet:
 
susogja versenyt egymás mellett
 
egymást vidáman rábeszélve
két karóránk felém a langy sötétbe.
Mi egy ember? Egy élet? Oh, tudom, csak
 
kehelynyi külön korszak.
 
Beh vártam, várom:
napunk, holdunk egy égbolton bolyonghat.
 
Fülelem, hogy a két szív, melyet
 
egy karban tartok, hogy felelget,
 
hogy békül, mióta egymáson
majd összetört – hogy egymásra találjon!
Felriadok egy ideje, mint pásztor
 
apáim, minden pirkadáskor.
 
Mit féltek? Éltem
féltem az éji tolvaj elmúlástól?
 
Gyúl kint a nappal, tele széjjel
 
nyájként mozduló eseménnyel.
 
Kár már mi érhet? – kérdem,
mióta gondom tiéd, felerészen.
Nagy fényben alszom el. Álmomban, úgy szeretlek,
 
multamba is már beeresztlek.
 
Gyermekkoromban
jársz fel-alá velem –, ha est közelget,
 
nevetve rántsz kézen anyámnak
 
hívó szavára, tán anyám vagy –
 
Ismerlek; mosolyodban
forgok, heverek, végre megnyugodtan.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]