Hódítók

Ez a vidék, jobbágyi esetlen
kezeivel ez nevelt föl engem
s tett elibéd… ahogy ezer éve
borát, rozsát urai elébe.
 
Elfogadtad: lába elé rántott,
ha szolgád volt, most az uraságod.
Nézz szemébe, nézz fel a határnál:
akarod vagy nem, ez a hazád már.
Köszöntsd a vén Mári nénit szépen,
gyerekkorom ott szunnyad szívében.
Türd a borzas Béni bácsi bajszát,
abban meg az öregségem bujkál.
 
Legyen kedves, mi csak érdekesség,
multam, jövőm: mind a csizmás vendég,
körben a raj tatárarcú gyermek;
gyermekeid is ilyenek lesznek.
Dobott pányva, csel, horog voltam csak,
ha neveltek, ha felhajitottak,
csak azért, hogy mint Dúl udvarából
ilyen zsákmányt fogjak a világból.
 
Örömükre vagy büszkeségükre,
ezer évnyi szomjukra-éhükre,
mely a mélyből, mint a sárkányhang jő –
nyugodj bele már, gyönyörű rabnő.
Otthon vagyok, bólogatva mondom,
mondd utánam bólogatva: otthon.
Apád, anyád, feledd el a multat,
szived sebe talán begyógyulhat.
 
Kötözze, mint enyémet, a lágy hit,
mely estente bölcsőm körül szállt itt
kolompszóban, így szelídítvén meg
magyarrá a messziről jött éjet.
Senki vagy, míg senkit se szerettél,
senkié, míg bárkié lehetnél.
Akkor voltál fogoly, amíg semmi
nem szólított magad elengedni –
 
Kóbor hajó, aszerint, hol várják,
utast váltva, váltja a hazáját:
asszonysorssal úgy lesz hazád annak
a hazája, kinek szíved adtad.
Keverő sors, kevert szép magyarság,
beolvasztja mosolyod aranyját,
beolvasztja hangod nemes fémjét,
homlokod és szemed szelid fényét,
 
elkeveri s még ezredek mulva
lányainak ékszer gyanánt nyujtja.
Forr a jövő, tán kiforrja végre,
mit isten belégondolt e népbe.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]