Ha mindent elvesztünk mi…

 
Eltelhetett másfél órája, hogy
barátunkat bevitték a műtőbe
„tíz percre csak” – mondták az orvosok.
Élet-halálról volt szó; már az első
tíz perc elég volt, hogy mindegyikőnk
ön-szívverése föl-fölbillenő
mérleg-játékán mérje, hogy mit ér
bent az élet néki – ha hiány lesz.
 
Öten jártunk le-föl a szőnyeges
folyosón, minden léptet és pillantást
úgy indítva, hogy félútról, ha kell,
az ajtóhoz röppenjen, mely egyszerre
volt rémület, remény s öröm zsilipje.
 
Sápadtan én is, mint a többiek?
Arcukról olvastam félelmemet.
Egyik kezemben bróm volt és pohár víz,
a másikban egy őrjöngő madárként
csapongó női kéz, a reszkető
feleségé; sírt az, de úgy, hogy könnye
a vigaszra vont gépies mosolyban
kanyargott; némán sírt, nehogy behalljék;
szemejárása kérdte csak a téboly
fényével: hitves vagyok-e vagy özvegy?
Miközben szája, mint szeppent gyerek,
rágta a csillapítókat kezemből.
 
A falnak dőlt. Aztán – ha nem fogom meg –
a földre hull. Nem bírta már. Öt éve
járta mind feljebb, mind akadóbb szívvel
a próbáltatás hegységét, amelynek
nincs csúcsa, tán az égben sem, hova
Jézus zokogva rajta felfutott…
Vigasz, ó szörnyű csapda! Itt is azzal
vigasztaltuk az asszonyt, hogy mi vár rá,
férj, gyermek iránt mennyi áldozat még!
 
Hallotta? S azt gondolta, nincs tovább út?
Hogy csúcsra ért, mert oly mélységeket lát?
Fölnézett, levegőért kapkodott,
kezét harapta, emberáldozatként,
majd torkát tépte: fájjon, mint neki.
Aztán megszédült; lankadó vonásain
láttam, milyen utat tesz lefelé, míg
karomba, majd a székre hull. Elájult?
Mi rázta fel? Szeme máris kinyílt
s verdesve, szinte dadogva ragyogta
felénk a kérdést: mi történt azóta?
 
Mióta vártunk? Már magamnak is
hazudtam, nem kilenckor: tízkor kezdték
a műtétet, még később s van idő még
reményre! Majd torzítva az a kép tűnt
elém, ahogy barátunkat bevitték…
kísértetek, egyenruhás pribékek,
majd vándor körül lomha nagy kutyák,
vicsorgón ezek s azok is… Midőn
kijött az egyik nyájas orvos és
„Nagyságos asszonyt kéri” – mondta halkan.
 
Az akarat, hogy fölkel, csak szemöldén
rándult a nőnek, ott is megbicsaklott.
„Nincs semmi baj” – szólt az orvos. A fordult
lélek csak erre dobta ki az arcra
a riadalmat, mit őrzött, hogy baj van!
 
Két oldalt fogtuk az asszonyt; ha egyik
lába lépett is a remény felé,
a másik megtorpant, minthogyha attól
nyílhatna sír, hogy ő feléje indul –
Midőn kigördült a toló-kocsi
a fehér párnán is fehér beteggel.
 
Nagy sötét szeme annak még nagyobbra
nőtt a fájdalomtól, mely – szóra némán –
odagyűlt, ott lelt kifelé utat.
Ezt vetette ránk a beteg, a jaj e
reflektorát, éjsötétet a fénybe,
s mert fuldokolt, csak súgta: megfulok.
 
Azért mondtam el ezt, hogy elmondjam még,
mi erre történt. Biztos és vidám
hang rezzent ekkor, rezzentette ki
szivemből, a folyosóról, a házból
a csöndet, mely már a halálé volt.
Tisztán repült e hang – a feleségé,
trillázva szinte akadályain!
 
Hogy mit mondott, már nem tudom. – „Ne félj!”
„Meggyógyulsz!” tán ezt – csak röptét tudom s a
mosoly, száj, kéz friss röpdeléseit, mik
az asszonyról áradtak, oly dúsan, hogy
egész-maga szinte egy szárnyverés volt,
az élet testet öltött könnyűsége,
ahogy perdült, szállt a kocsi körül, míg
el nem tüntek a beteg-felvonóban,
köznapin, mint a hiteles csodák.
 
Mi szülte ujjá? Mi váltotta át?
Honnan kapott erőt? Mily mennyiség lett
itt új minőség? Én már elfogadtam,
bár azt sem értem, hogy miként lehet
az ekrazit fehér pora vezúvnyi
füstté, robajjá, városnyi halállá.
A rossz az nem csodás. De mázsa kínból
bár egy porszem remény? A megtörött test
hogy végzi el ön-úrfelmutatását?
Ha mindent elvesztünk mi, férfiak,
mit rejtetek ti még, nők? Fájdalomtól
őrjöng világunk. Lesz, ki jajszavára
ujjá szüli magát? Ki megtanítja
torzult arcunk az elfeledt mosolyra?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]