Kirándulás

Már leng a lomb és mint kisbaba-kéz,
árnyujja, érzem, arcom illeti.
Mosolyomra a lány egy nevetés,
jólesne tán a testem is neki.
Fogfájás volt csak még a szenvedés,
mivel a végzet próbált, állom-e,
ha majd halálra kell megharcolnom vele.
A baj, ha jött is, sorra elhagyott.
Mától tudom, hogy mégis meghalok,
ne érintsen bár bomba, láng, se kés.
Csak elkopok. A homlok kezdi már
röpitve rázva, mint cser, sűrűjét,
s a szem, a szív… küld, fokonként kizár
a föld magáról. Sok díszét, izét
hogy vonja vissza sorra. Lám a nyár
sem oly meghitt, mint egykor. Izlelem,
mi is hiányzik fogásaiból nekem,
a légből, égből? Üres és hideg,
mióta nem reám vár a liget,
leánykacajjal, fordulóinál.
A sör ragyog, szikrázik a csülök,
mint anyamell, otthoni a kenyér.
Barátaim közt jókedvvel ülök,
lelkemmel vegyül, ki hozzám beszél.
Oda se nézek még, hogy őszülök,
Tréfálok s csak emlékkép rettegek:
vendég vagyok… s majd föl kell kelnem, fölkelek
a távbeszélőhöz hívnak talán
s anélkül, bárki emlékezne rám,
kimegyek és örökre eltünök.
Keserü ez. Bár szesszel édesen
(mint kik pohárral tudtak halni rég),
mosollyal édes arcokról veszem,
nyelem a mérget, amelyre itélt
Cézár-szeszélyű, durva végzetem!
Nevethetsz reám, ifjú hajadon,
mint pribékén, úgy olvasom szép arcodon
a hírt, a kegyetlen rendeletet,
hogy honodból is számkivettetek
és meghalok, egy puszta szigeten.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]