Egykor1

Mit rejt a távol,
szép hullámaival ez az alkonyi hegy s túl rajta a kéklő
tengeri ég, melynek partján, mint a lebűvölt, hűtlen előőrs,
lám a kalandos képzelet is csüggedve lehull, vissza se int már…
Ünnepi népek
boldog tánca kavarg ott? Tiszta vitorlák
szántanak egy gyöngy-fodrú messzi vizen? Felelj,
mit sejdítsz ott, szív, mondd, mire vágynál?
Mondd, mi ragadna, mi hív,
vonz oda túlra, ahol most, mint karokba
hajlik lágyan e nap – ki tanyáz ott?
mily rokonod, mily sose látott, vagy feledett rokonod?
Túl e hegyen három
út kanyarog le – tudom – dús lombokkal… az egyik
mentén most kocsma világolhat már – torkom
érzi, idézgeti máris hajdani mámorát…
Egykor lobogó
hajjal álltam e hegy tetején – emlékezem – álltam,
néztem a völgybe dalolva, ifjukoromban!
egy szép szeptember eleji estén…
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]