Szótfogadok

Szótfogadok és megvetem,
akinek szótfogadok.
A kenyeremet keresem,
nem békét, rendet, érdemet,
nem is a barátságotok.
Meghajlok: hajlik a favágó,
ha napszámáért odavág.
Kivágni magam e világból
már eszközöm vagy, szolgaság!
Ki felettem áll és vezet:
mint kő, fa, vas, durcás anyag,
úgy vezeti csak kezemet. –
Meghajlok, hogy ne lássalak.
Gyengülök? Igy keményedik
a lélek bent. Hátrálva rég
Igy késziti ütéseit
s bosszul majd akkor is, midőn
én már tán megbocsátanék.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]