Óda Európához

 

1

Európa, Európa.
Néztem, az orromig se láttam
Audun-le-Tiche és Esch-sur Alzette
között, három ország között
az esős téli éjszakában.
Salmon Ruhé rabinövendék,
egy útlevéllel három lengyel,
Hildegard Huxenrode jött még
s egy ágrólszakadt bolsevik,
nagy csontkeretes szemüveggel.
Balról valahol Németország
morgott kohóival gorombán.
Jobbkéz felől Franciaország
lapult csöndesen, mint a nyúl
egy zengő jegenyesor alján.
Luxemburgot kerestük, úgy mint
Jázon az arany gyapju földjét.
Vezess, vezess oh Ariadné
oda, hol nem kell útlevél, hol
kenyeret oszt még a rendőrség.
El-elszakadtunk, majd riadtan,
káromkodva összeütődtünk.
Mint nyálkás vén sárkányszemek
égtek a fináncőrhelyek
olajmécsei körülöttünk.
Nem tudtuk, milyen honban állunk.
A köd, mint üstök gőze forrott.
„Az anyaföldet, azt szagold meg
– gunyolt Salmon –, a Houbigant s a
sör illata vezesse orrod.”
Patak mormolt, mind hangosabban
az eső biztató szavára.
Ráleltünk nemsokára ott, hol
híd nyúlt át rajta vasbetonból.
Letapogatóztunk, alája.
Óh, Európa, ott szavaltam
először rólad a sötétben.
Rab gesztusai jobbkezemnek,
mint fogoly madarak repdestek
Hildegárd csitító kezében.
 

2

Moszkvában a Kuznyecki Moszton
citera pengett ki keményen
a sötétbe egy kocsmaajtón.
Éjfél elmult, sok minden elmult,
amikor Ljubával beléptem.
Részegen egy kicsit, nem bortól,
a meleg hálától a szivben,
csak könyököltünk, olykor-olykor
elmosolyodtunk, mint vasúton
két ismerkedő ismeretlen.
Kihörpintettük poharunkat
és egymást is – derülten, tisztán
hallgattunk, minthogyha valóba
vonatkerekek vittek volna
csattogva egy kietlen pusztán.
Véletlenül egy éjszakára
az idő őrült szerelvényén,
egy pár órára összezárva
könnyüek voltunk, boldogok tán
semmitől semmit se remélvén.
Egy zürjén újságírólány s én
emléktelenül már hazámból –
Mint anya elveszettnek hitt,
de megtalált gyermekeit
ringatott egymáshoz a távol.
Munkások és munkásleányok
csatornatisztitó ruhába
bujva s vörös rendőrlegények
sört ittak és ecetbemártott
nyers uborkát rágtak utána.
Majd elfeledsz és elfeledlek,
mondtam, hát kezdjed is Ljubácska!
Ismerlek, azt szeretem benned,
ezt szeretem, e gyorsvonatnál
gyorsabb utat új s új világba.
 

3

Leányok, ifjú lányok,
más és más hangsúllyal mosolygók,
ti nyitottatok titkos ajtót,
amelyen át beléptem
és megszerethettem hazátok.
Köszönöm, hogy anyámén
kivül más nyelven is dadogni,
sírni és megint bizni a szóba
megtanitottatok ti
gyermekkoromat sokszorozva.
 

4

 
Én láttam csillogásodat még,
bár lázas volt már, mint láz-marta szem,
 
hallottam biztatásodat még
bár meg-megakadt már öregesen,
 
midőn eléd álltam a szóra,
 
hogy örökségem átvegyem,
 
Európa, oh Európa –
Férfi szellem, ki csavarogva
szűz nemzeteket csábitottál,
rekedt hangodban, vén szemedben,
ráncaid közt is felfedeztem
 
egykor ki voltál.
 
Az észt, erőt, a férfi kellemet!
 
amelynek atyja sátrából jövet
 
boldog és büszke megesettje lett
 
a hajadon-nép is, a drága,
ki táplált engem s a falat kenyérrel
ízes jó szavait is számbarágta.
 
Fennhangon vallom én magam
fiadnak, bárha ma sem érted
 
szavamat s vallom hangosan
 
testvérnek mind a népet,
 
kiket te nemzél.
 
Emelkedj fölibénk, Atyánk!
Zeuszként száz és száz alakban
 
jelenj meg ujra! Szólj reánk,
hogy mégis egy vagy s változatlan!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]