Oh, nép…

Oh nép, akadt hát pártfogód!
Szabadság, bajnokid teremtek!
Pusztuló tájak, dőlt zsellérsorok,
Fény Hunnián! – nem-rettegő fejeknek
 
lettetek édes gondjai!
Csitulj sziv, békétlenkedő,
nyugodj, magyar, hajtsd vissza fődet.
Tudják, mi kell már neked, sőt mi
tapasztalt és hiv őrei a földnek,
 
kik őrzék tiz századon át.
Oh, megvédenek ők, meg ők
a rázkódástól, mely a honra:
szegényre, dúsra dőlne, ha a föld-,
és a vagyonbiztonság meginogna
 
s az ősi alkotmány vele!
És minden ország támasza,
talpköve, a méltó kamatláb!
Ily tiszta egység nem volt még soha
mióta mindezt ők meghóditották
 
a karddal, mely befele üt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]