A havazásban

A havazásban egyszerre keményet
dörrent az ég és villámfény cikázott –
Villám a hóban? – A lovaslegények
dalolni kezdtek: alig hallhatóan,
húzták valahol hozzá a cigányok –
A felhők résén át talán, ahonnan
a fény, mint hajnali kocsmáké, áradt?
Füleltem, vártam, egy kicsit daloltam
s figyeltem újra. Tudtam, álmodom;
de honnan ismertem mégis e tájat?
E tájat, ezt a fáradt dalt, e sápadt
népet, a pusztulás vágyát a szívben!
Bódító mámorát a bujdosásnak,
futásnak, midőn gondját, mint a gyeplőt,
nyakadba dobja sorsodat az isten?
Vogulhon! Konda, Szoszva partvidéke,
fagy, éhkopp és vad bálványok hazája,
hol az őserdőn a szél fésűjébe
ember ha száz mérföldenként akad –
könnyezve álltam kengyelem vasára.
S zuhantam vissza, – a lovak ugorva,
mint amikor már hazai irányba,
rohantak (nem süppedtek be a hóba),
mint habzó tenger tetején repültünk
a metsző, éles, fütyülő halálba –
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]