Philologia

Egy vogul nyelvtan üres oldalára

 
Villám villan – a szteppén át forgószél fut, égve,
közepében egy sátánfi bokázik és hegedül –
roppan az ég – jámbor esti hazatérők, boruljatok térdre,
döngő léptekkel egy baljóslatu isten rohan kelet felől.
De ellép könnyedén a táj felett, – gyorsan oszlanak a felhők,
kiugrik az égre s elkezdi vig táncát az esthajnal csillag.
Lent a falu szélén sárgás fényt és gyenge, el-elakadó dalt
csurgat a friss estbe egy kis kocsma-ablak.
Kocsma előtt lóca. Rajta kilenc pogány
őrangyal ül, mivel ősi szokás szerint, tisztátalan helyre
nem léphetnek ők be – várják gazdáikat,
szomoru sorsukat mesélik egymásnak, nekikeseredve.
Kásával és apró süteménnyel kérlek – hangzik a szomszédból
egy gazda éneke, karjait jajongva az égre emeli –
te hatalmas isten, mulaszd hátfájásom! – fölnyujtja a kását,
aztán leereszti, azután megeszi.
…E törzs vallása az, hogy halála után
egy ember egy angyal kiséretében még negyven napig járja
régi lakhelyeit, s mit ott elkövetett: rossz tetteit menti,
a jókat pediglen az Úr küldöttének bőven magyarázza.
Igy vonul egy vogul ott a dombon épp egy angyallal vitázva,
mutogatnak egy jól-fedő bokor felé… előtte megállnak,
pirul a jó vogul, vállát vonogatja… de lám, megegyeznek,
egymás tenyerébe csapnak s kéz a kézben hirtelen felszállnak.
Édes illat terjed. Oly nagy a nyugalom, hogy az istállókban
a lovak is hasra feküsznek… kisdedként szuszog a mord bika,
a sötétben anyját keresi a borju, – felbőg a bús tehén:
egy percre fölriad egész Szibéria…
*
E tájra vágysz, fiú? megunván Napnyugat
vad berregéseit s füstfellegbe borult
egét: nyugalmadat hiszed, hogy megleled e tájon, mely fölött
most visz egy holt szűzet csónakján ép’ a hold…?
E tájra vágyom én, vagy ennél is tovább! mennék oly ég alá,
hol zúgó homlokom pihenni tudna és feledné keserű
emlékeit, e zord, üres világ bamba törvényeit! – ahol
beszökne szivembe egy kis szabad derű.
Lovam lenne, lovam kantárszárát lovam lágy nyakába vetném,
távol Európa üvöltéseitől léptetnék egyedül
az elérhetetlen őshazába; mennék vágyam után bátran
a titkos ősanya felé, kinek képe feledhetetlenül
szivemben él, kinek öle körül mesék meleg hona reszket!
Mennék dúdolgatva, nevetgélve halkan, néha meg-megállnék,
visszaintenék még lovamról és aztán tünve-álmosodva
lassan én is egy víg mese-hőssé válnék…
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]