Rigómező

Az egyik Hetyey börtönben ül.
A másik tán a vasúthoz kerül.
A lány, ki a vén ablak mögött
gőgjében nékünk vissza sem köszönt,
csak olvasott s hízott szegény feje,
most egy lezüllött kocsmáros neje.
A legkisebbik fiú Pesten itt
föl-fölkeresi ismerőseit.
Mikor hazulról eleget beszélt
és törli kezefejével szemét,
ki húsz, ki ötven fillért nyújt neki.
Előnevét, mely felső-hettyei-
sárcecei és rigómezei
mind hangosabban ismételgeti.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]