Óda egy irodalmi ünnepségre

Társak, akik most fűzéres kapuk
s virágos lánykák során át vegyültök
egy könnyebb, fensőbb, tisztultabb világgal:
igaz nagyság és nem-muló dicsőség
boldogjaival, kiknek induló
mosolyától is kábultan dadog
a szív s elernyed –: ó emlitsetek
meg engem is, kit sorsom messzezár
e szép Elyziumtól… hol, különben,
tán méltatlan is lennék én, esetlen
kicsiny hiremmel, nagy végtagjaimmal –
Ó emlékezzetek rám, emlegessetek,
ki száműzötten senyvedek kietlen
zúgomban itt, vad Zaj fölött s leláncolt
Prométeuszként fürtöm’ borzoló,
őrült huzatban, három ugató
irógép mellett tépetem nemesb
szerveimet bús ügynökök rajától,
kik egyre jönnek, nem fogynak soha…
Itt élek én, itt pusztulok, de itt is,
szép hivatástok magán-másolója,
főnökim tüntén, itt is lángolok,
gyújtom az aljnép álmatag kedélyét
a szent közért és vágynék, társaim,
ó vágyom én is osztozni a hírben,
tündökleni s hódolni pártfogóink
szine előtt és énekelni fennen
nemes versenyben és kedvük szerént
a bércet, rónát, a habját faló
dicső tavat, mit nem láttam soha!
Fejedelmi sarj! te nemes, különb!
hazám dicsfénye: készpénzt küldj nekem!
a nyomorultat – válts meg engemet!
Juttass valamit őseink fonák
osztozásából – házat adj nekem!
egy kies bércet! hol kicsiny családom
lepkét s ibolyát kutatva eléldel –
Hajolj felém, míg nem késő! A gyors,
falánk idővel, mely semmit se tisztel,
sőt mindent megrág, úgy ám, légy dacos te
jutányos áron – hisz a kis hal is hal –
halhatatlanítsd idején neved!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]