Feriam Sidera Vertice

Szánalmat érzel s enyhe furdalást
kegyes agg, hogy lám koszorús fejem
s szédült röptökre szárnyalt szellemem
napestig, sőt gyakorta még azontul
a lenge hold szép útja idején is,
alantas alkuvások, a sivár
piac mulandó följegyzéseit
és kalmár számvetések titkait
bogozza s hű nőm, fennkölt szárnyalásaim
társa e közben mos, sikál, – s mi több:
nekem, kinek füle az istenek
hangját várhatná joggal – köznapi
izmaeliták gyors szavára kell
hajlonganom, némulnom és fülelnem –,
nekem, kit egykor ország ünnepel majd
s merevít ércbe, fölvetett tenyérrel –:
helyezd lábamhoz kalapod, helyezd
belé palotád kulcsait, selyem
tárcádat, téres földeidnek bélyeges
okmányait, három nehéz gyürűd,
s szerényen mindezt – mert nincs más megoldás!
s hogy végül szíved egészen szabad
s könnyű legyen, még forditsd ki zsebed,
bókolj egy mélyet, aztán, hogy soha
arcod emléke se rezzentse mély
lelkemnek csöndjét: lódulj a pokolba
s ott egyen kedvére a fene.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]