Galamb utca

Fűtött mozdony, mely egyhelyben dohog,
parancsra váró katonasorok:
gőzt vet és sustorog,
remeg hosszan a téli virradat
hegyes szelében a rongyos csapat,
kigyóként hánytorog.
Tömött sorokban, test a test mögött
félezer férfi sóhajt, fú, köhög,
dől, mint szélfútta fa –
A kabátujjban összebú a kéz.
Úgy állnak, várnak, mintha mind nehéz
bilincset hordana.
A tél bús elitéltjei. – Kiket
padról, híd alól a markos hideg
s házkutató nyomor
ideterelt – a tört ablakon át
szippantják már az üst füstös szagát,
mely bent rotyogva forr.
Elnyúlva hosszan, fal mellé lapult
testtel kushad már, lesi a kaput
a régi friss tömeg,
mely egykor ugrott… hogyha most harap:
dühét vinnyogva csak magába kap,
mint bolha-marta eb.
Ó, régi harcok, utcák! – Föld alól
kibukkanó és eltünő folyó:
úgy zúg csak, mormol itt
a mély erő, mely egykor egy világ
hódítására küldte áramát –
alig emlékezik.
Szivarvéget, egy csutka örömöt
kutat az úttest kockái között
s fölfüttyent, hogyha lel –
Lejárt jegyet, rongyot, mindent, amit
egy felsőbb, dicsőbb légkör elhajít,
megvizsgál, fölemel.
Ez hordja el a város szemetét,
ez a hatalmas pondró, vaksötét
odvában ez eszi!
Moslékot, lucskot zabál, meg sarat
a föld alatt, hol sűrűn rajzanak
hamuszín kölykei.
A túlsó járdán (messze partvidék
biztos honában) nyitja üzletét
s gyanakvóan áttekint
egy kis kegyárus, boltjába merűl,
matat… lámpát gyújt… s függönye mögül
kikandikál megint.
Harang csobbantja a sikos leget,
a szomszédból misére rengenek
a tanító papok;
mint nádas, hogyha szélén szél zörög;
megleng a sor, hosszán félbetörött
„Dicsértessék…” susog.
Galamb utca! Pokol tornáca! – Vagy
mégis a Jövendő tornáca vagy?
A parázsló szemek
tekintete vesszőfutás nekem,
edző tűzpróba minden reggelen,
hivatalba menet.
Dörg a zajló jég arrébb a Dunán.
Mered a költő kőtalapzatán,
ökle, a vasököl
görcsösen mintha az Alföld fele
esküt? – parnasszi pofont intene!
Ajkán vad szél fütyöl.
A szél, a szél! – a sikátoron át
lengeti a hó őrült zászlaját,
lobog a vert sereg;
a lengő, bűzlő százezernyi rongy,
lángnyelve közt, mint máglyán, úgy jajong,
ugrál, röhög, sziszeg.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]