Cigánytemető

Mikor voltunk elmenőben,
rigó szólt a temetőben,
aztán – akár duhaj hangra
hogyha belevág a banda –
százezernyi, milliónyi
tücsök kezdett hegedülni,
húr sikongott, flóta zengett –
megálltunk a kereszt mellett –
a hegytetőn kicsinyt megállt,
kifújta a két ló magát.
Mintha csak ők húzták volna,
kik itt kerültek a sírba,
itt is, mindig félretolva
útmentére, árokpartra;
sipolt a sok pirinyó lyuk,
mint megannyi tilinkójuk,
régvolt murik kedve tört föl
bugyborékolva a földből;
éjfél után, hajnal előtt
zengett a fű, zengett a föld.
Szerszámához jutott ismét
a fekete cigány-népség,
láthatatlanul az éjben
húzták-fújták a sötétben,
mintha most is egy ablaknak,
húzták egyszer csak maguknak,
fújták a legeslegszebbet –
hajnalodott, mennünk kellett;
elmenőben a part alatt
vágtatni kezdtek a lovak.
A zörejre, a robajra
ömlött a nyári hajnalba
ezrivel a parti fecske
barnán, cigánykerekezve,
kéregettek, rimánkodtak,
körülröpdösték kocsinkat –
már messze a völgyben jártunk,
özönlöttek még utánunk –
aztán föl, a magas égnek,
egy raj síró purdé lélek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]