Láthatár

Magasodj – annál hamarabb
ledönt a szél –
De magasság-e, hol aggódni
tudsz még az életedért?
Csúcs-e, honnan lenézve nem
mosódik el
a régi ház, a régi völgy,
kis honod is a többivel?
S láthatár-e, mely nem daloltat,
nem részegít,
nem hív, nyujtva még ragyogóbb
kilátás új serlegeit?
Meddig megyek, nem is tudom,
de föl, tovább –
halkul a féltő szerelem
hangja lent, halkul a világ.
Kis halmaim, szelid Dunántul,
sziklatorok,
hegyi szél, szédület riaszt rá,
hova is lépek rólatok.
Próba és példa vár. Velem
lebegjetek,
ha emelkednünk kell, szelid
tehenek, néma béresek.
Táguló hazám, négy felé
intek világ –
meddig szemem, szavam elér,
pásztorként vigyázok reád.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]