Tetszik is, fáj is1

Tetszik is, fáj is: nem köszön előre,
nem tudja szolgának magát a nép
már errefele… de tekint a földre,
vagy nézi hosszan az isten egét,
ha jő egy úr, vagy úrforma… Kabátom
után engem is annak tartanak,
elfordulnak – s én dorgálnám s vidáman
biztatnám is e jó magyarokat.
Hogy jól van ez! Igy van ez jól! – Keményen
nézzétek csak azt a szelid eget,
egy pár századon át, egy ezredéven
már ép eleget köszöntgettetek.
Nézzétek csak a földet, zord szülénket,
ki egy babszemért hajolni tanit –
míg meg nem hajtja elsőül fejét az,
aki tőletek akar valamit.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]