Divat

Az úrvezető nyájasan int; a juhász
némán bámul a gépkocsi után.
A hátulsó ablakban két magyar-ruhás
baba hintál, mint öngyilkos a fán.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]