A szabad sajtóra

Pihegve, fujva, homlokára
zord szókból vonva ráncokat
száll Gyántra is, rohan zihálva
a pesti esti lap.
Mint héjja csap le. Mint a bomba
vetné lángszikráit tovább –
Takács bácsi nem száll. A porba
álmosan huzza papucsát.
Nem szárny, papucs lebben bokáján;
vállán bádogtarisznya lóg.
Mint harcsák hápognak homályán,
fúnak a hirlapok.
De végre… „itt a lap!” – az óltól
odasandít a ház ura.
„Nagymama kukkantson belé” – szól.
„Ha majd ülök” – szól nagyanya.
Mert ég a nyár s a munka láza.
S nagyanya, ha ül, szendereg.
Álmait hű ebként vigyázza
orrán a szemüveg.
Ölén a lap, a lobogó, a
szabad szó zászlaja, lobog!
Tolongnak, egymást tulzajongva,
zúgnak a harcraszánt sorok.
„Ne bolygassuk a föld ügyét már!”
bőg egy kövér és szinte kést
emel, noha megkapta rég már,
amiért bőg, a pénzt…
– „Mi kell nekünk?” – zeng a vezércikk
s ahogy hajlongva énekel
(a gyáriparról), messze érzik,
megkapja ő is, ami kell.
„Jövök!” – csicserg a nagy szinésznő
s látni fénymázas mosolyán,
mit adott le e jó hirért ő,
s ad még le ezután.
…Ám nagymama csak alszik, alszik
s haj, a tervet sem tudja meg,
melyért egy bankár – bárhogy alkszik –
szintén leszur pár ezreket.
A célt, melyért kardot s hegyébe
jó pénzt ragadt egy honatya,
a bölcs, kinek aranyat ér, de
rögtön, minden szava.
A célt, melyért a nagy közgazda
a nép helyett üvöltve sír
és küzd… sikerrel, akkor is, ha
hallgat; komoran, mint a sír.
„Nó, mi az újság?” – hangzik este.
„Semmi jó” – ásit szüle rá.
– „Hach” – hördül szinte, lekerengve
a lap a szék alá.
Lassan lemond mindenről ottan.
Elfogja egy bús sejtelem.
Holnap… fejjel le… darabokban
csüng, mártir, egy horgas szegen…
„Buta vidék!” – süvíti mérgét
a közíró a vég előtt.
Elve van… csak kétannyi bérért
irna ellenkezőt.
„Kultúra…” – nyögi még – „előre…”
A vér a fejébe tolul.
Csend. Végre egy kéz, eltünődve,
feléje nyúl.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]