A gépekre

Rázkódik, mint az üzekvő bika
az új kazán. Fú, bőg a cséplőgépre;
a tiprott tarlón, mint egy ittrekedt
ős állatfaj mord hímje és nősténye:
úgy feleselnek, úgy durrognak ott
a fogyó asztag előtt szembenállva.
Túrnak habként nagy polyvafelleget,
s nehéz füstöt a könnyű nyári tájba.
A dombon arrébb rokonaik, a
gőzekék állnak. Köztük láncra kötve
kúszik a fogas, emeli fejét,
akasztja farkát a sziszegő földbe.
Mint óriási szöcskék szállanak
a karcsú, csillogó lovasgereblyék.
Bármerre nézel: gép és újra gép,
az egész határt csordamód belepték.
Meghódították. Otthonát, fejét
vesztve menekül róla régi népe.
Dohogva tűnik vélük a vonat
az éjszakába, az idegenségbe.
A gépek, gépek ottmaradnak és
foganva-nemzve úgy megsokasodnak,
akár a tenger szörnyei, amíg
a koncért ők is össze nem rohannak;
üvöltve, bőgve, mint az emberek,
uralma alól akiknek kitörtek. –
Kik nem tudták sem visszaűzni, sem
igába törni mind a kártevőket.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]